30 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27519

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/207    D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Anlaşmasına İlişkin Düzeltme Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2010/193      Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/178      Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

2010/192      Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Ulusal Baklagil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği

—  Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/3)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/4)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/15 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/28)

—  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

—  Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2010 Tarihli ve 170 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME   (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile ilgili)

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap