8 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27715

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/818    Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ulaşım Yolu Güzergahında Yer Alan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/823    Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/846    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına Bağlı Olan Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma ve Eğitim Merkezinin Kaldırılarak Adı Geçen Başkanlığa Bağlı Olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/849    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2010/850    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2010/884    Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/898    Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/926    22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2010/848    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Atama Yapılması Hakkında Karar

2010/892    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—  Devlet, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

—  Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İhracat 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2010/11)

—  Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap