14 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27743

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/972      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2010/973      Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları ile Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2010/974      Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

—  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/10/2010 Tarihli ve 2010/90 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2004/1, K: 2010/1)

 

DÜZELTME    (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

                    (Anayasa Mahkemesinin E: 2008/102, K: 2010/14 Sayılı Kararı ile İlgili)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.