5 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27792

Resmî Gazete

                         

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1168    Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi YAMTEK Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-19)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 2. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

DÜZELTME  (Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 tarihli ve 2010/ÖİB-K-19 sayılı Kararı ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.