17 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27854

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1392       Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 12 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1396       Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın Atanması Hakkında Karar (2011/4)

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Çorum İli Boğazkale İlçesine Bağlı Evren Belediyesinin İsminin “Yekbas” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

2011/1331   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/12 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/13 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/14 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/2/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 191)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap