15 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27587

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

986       Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/2/2011 Tarihli 58 inci Birleşiminin 8 inci ve 9 uncu Oturumlarına İlişkin Kapalı Oturum Tutanakları ile Tutanak Özetlerinin Yayımlanmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1399   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1400   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2011/1401   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1412   Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1433   Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/1408   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Wushu Ji ve Duan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Atletizm Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Deplasmanlı Greko-Romen ve Serbest Güreş Lig Müsabakaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

—  Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/15)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/16)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/19)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/20)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/21)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/22)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap