9 °C

Resmi Gazete

SAYI: 26967

Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

5802   Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14006    Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/14007    Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tirebolu İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/14008    Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2008/14011    İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/13)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap