Resmi Gazete

SAYI: 26972

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

YASAMA  BÖLÜMÜ

KANUNLAR

5796   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5797   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5799   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Suna TÜRKOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/46)

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Hatice Ceyda KERMAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/47)

 ATAMA KARARI

— Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

— 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği