9 °C

Resmi Gazete

SAYI : 26982

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

— Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

— Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesine Bağlı Kullartatlar Belediye Başkanlığının İsminin “Tatlar” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

— İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Kurum Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/19)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap