Resmi Gazete

SAYI: 26983

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—   Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 2, 14 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar