10 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27047

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/14221  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14225   Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2008/14227   Bazı Yerleşim Alanlarının “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2008/14228   Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞ

— Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/73, K: 2008/59 Sayılı Kararı (6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10, K: 2008/63 Sayılı Kararı (24/11/2004 Tarihli ve 5258 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.