9 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27058

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

— Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

— Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/39, K: 2008/134 Sayılı Kararı (31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/26, K: 2008/147 Sayılı Kararı (4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.