8 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27062

Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

5811  Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14305  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirket Kurmasına ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesine Dair

28/7/1988 Tarihli ve 88/13180 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında

Karar

2008/14306  Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

2008/14318  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.