Resmî Gazete

SAYI: 27068

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

5815  Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

— Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5

— Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 107-123)

DÜZELTME  (Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili)