17 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27182

Resmi Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2009-9)

—  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/35)

—  Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2009/17 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/27)

 

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

—  Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E.No: 2009/1, K.No: 5244/3)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap