19 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27223

Resmî Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

—  Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30/4/209 Tarihli ve 2009/26 Sayılı Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap