12 °C

RESMİ GAZETE

SAYI: 27257

RESMİ GAZETE

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 3)

—  Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/7 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/8 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.