10 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27339

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15311     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2009/15326     Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kore Cumhuriyeti, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Kore Mali İstihbarat Birimi (KOFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/15327     Bazı Alanların Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2009/15330     İhraççıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul’a Yatıracakları Ücrete İlişkin Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/15337     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2009/15340     21 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar

2009/15363     Bazı Alanların Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

2009/15395     Vali Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Askerî Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/45)

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap