14 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 27969

Resmi Gazete'de bugün

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1823    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1851    Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği

—  Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

—  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap