16 °C

Ulusal Süt Konseyi Yönetmeliği değişti

Bakanlığın değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Ulusal Süt Konseyi Yönetmeliği değişti

 

 

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Bakanlığın değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikte sanayici, sanayici alt grubu üyeleri ile kamu ve kamuya ait araştırma merkezleri ve meslek kuruluşları alt grubu üyeleri tanımlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, Sanayici; bakanlıktan üretim izni almış gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları birlik dernek veya kooperatif temsilcileriyle bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişileri ifade ediyor.

Sanayici Alt Grubu Üyeleri; "Sütten elde edilen her türlü asıl ve yan ürünleri işleyerek yarı mamul ve mamul ürünlere dönüştüren ve bunları pazarlayan, gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları ulusal çiğ süt üretiminin en az yüzde 10'unu işleme kapasitesine haiz birlik, dernek veya kooperatif temsilcileri ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisi" olarak tanımlanıyor.

Kamu ve Kamuya Ait Araştırma Merkezleri ve Meslek Kuruluşları Alt Grubu Üyeleri de "Bakanlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, konuyla ilgili üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası" şeklinde ifade ediliyor.

Yeni yönetmelik konseye üye olabileceklerle ilgili de değişiklik içeriyor. Buna göre, kuruluşu takiben üyelik şartlarına haiz alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişiler konseye üye olabilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap