20 °C

Yuccies ya da genç şehirli kreatiflerden olabilir misiniz?

Genç Şehirli Kreatif profesyonellere verilen yeni isim: Yuccie. Kim bu genç profesyoneller? Hangi işlerde çalışırlar? Ne yer, ne içerler? Nedir başarmak istedikleri hedefleri?

Yuccies ya da genç şehirli kreatiflerden olabilir misiniz?

Genellemelerin çoğu zaman bireyler bazına inilince önemli farklılıklar gösterdiğinin farkında olsak da, toplumu belli kriterler üzerine sınıflandırmak özellikle pazarlama alanında çalışan profesyonellerin en çok sevdiği şeydir. Bu etiketleme ve sınıflandırma sonucunda, her sınıfın profilini çizmek, yaşam tarzını, zevk ve ihtiyaçlarını ve tabii satın alım kararlarını saptamak kolaylaşır. Önünüzdeki grup birden sayılarla değerlendirilebilir, ölçülebilir bir değer haline gelir. 

Pazarlamacı gözüyle sosyal ve profesyonel gruplar ürünlerinin hedef kitlelerini oluştururken, genç profesyoneller arasında yükselen yeni gruplar, yeni meslekler, yaşam biçimleri ve gençlerin hedefleri ve motivasyon sebepleriyle ilgili birçok şey söyler. Y neslinin içinden yeni doğan Yuppie bu grupların en yeni örneği. Genç Şehirli Kreatifler, yaratıcı yetenekleriyle para kazanmak ve kariyerlerinde özgürlüklerinden ödün vermeden başarılı olmak istiyorlar.

Mashable'nin Yuccie'si David Infante'den Yuccie Tanımı 

David Infante'nin Mashable dergisinde yayınlanan yazısı 20'li yaşlarında profesyonel kreatif yeteneklerin dahil olduğu gruba yepyeni bir açıdan bakıyor. Kendisinin de dahil olduğu gruba, ‘ben kimim?' sorusuyla yaklaşıyor. 

David 26 yaşında bir yazar. Yeni yükselen ve tüm New Yorklular tarafından ‘trendy' ilan edilen bir Brooklyn semtinde oturuyor. Bisikleti ve bıyıkları vazgeçilmezleri. Üniversitede sosyal bilimler alanında okumuş, her konuyla ilgili iyi kötü bir fikri var. Kimdir bu genç arkadaş?

Amerikalıların sıklıkla karşımıza getirdikleri yeni moda sınıf kategorileriyle yaklaşalım David'in kimliğine: Millenial? Hipster? Yuppie? Hepsi? Ya da Hiçbiri?

Kreatif işlerle uğraşan profesyonellere sorduğunuz zaman bu kategorilerin hiçbiri tam anlamıyla kendilerini yansıtmıyor. Kreatif sınıfın ayrıcalıklı üyeleri ‘hipster' olarak anılmaktan hoşlanmıyor. İşlerini, eğitimlerini ve yaşam tarzlarını yansıtan daha net ve onları daha kesin çizgilerle tanımlayan bir terimin arayışında oluyorlar.

Ben acaba Yuccie miyim diye aklınızdan geçiriyorsanız, 5 dakikanızı bu teste ayırın. Sadece online versiyonda bu linke yer verelim.
http://mashable.com/2015/06/10/quiz-are-you-a-yuccie/

Yuccies terimi işte tam da burada devreye giriyor. Yuccies'in açılımı,Young Urban Creatives (Genç Şehirli Kreatifler). Kısacası, Y neslinin bir dilimi olan Yuccies, şehrin biraz dışında bir semtte doğmuş, iyi bir eğitimin verdiği güven ile ve tabii hayallerini takip etmeye duydukları inançla bir yola çıkmış, yaratıcı fikirlerini ve eğitimlerini kullanarak para kazanmak isteyen genç profesyoneller. 

Yuccie'lerin Parayla ilgili Görüşleri: 
Çok para iyidir ancak kreatif para çok daha iyidir

Yuccie'leri idealist kahramanlar gibi görmenize hiç mi hiç gerek yok. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlarınızın hayat şartlarının ne kadar zorlu olabileceğini, geçinmek için ne tür fedakarlıklar yapılması gerektiğini çok daha iyi bilirler. Çoğu çalıştıkları dönemsel işleri ve kreatif projeleri koordine ederken sosyal birer danışman gibi davranırlar. Bir yandan yaşam tarzı markalarının Instagram kampanyalarını yönetirken, diğer yandan iPhone uygulamaları yazarlar. Kreatif projelerin ön planda olduğu butik girişimcilerdir Yuccie'ler. Bambudan tasarladıkları sürdürebilir doğa dostu gözlükleri tasarlamak veya tanıtımını yapmak onları paradan daha fazla mutlu eder.

Özgürlükleri Zengin Olmanın Bir Adım Önündedir

Her büyük şehir insanı gibi zengin olmak isterler ancak zengin olmak yetmez… Kreatif özgürlüklerini koruyarak zengin olmanın peşindedirler. 2014'te gerçekleşen Deloitte anketine göre, 10 Millenial'den 6'sı şirketlerinin misyon ve vizyonunun kendilerine uyduğundan dolayı o işi kabul ettiklerini söylemekte. Aynı çalışmanın sonuçları, katılımcıların %12'sinin kendi kişisel kazanımlarının (kişisel gelişim, başarı vs..) birincil liderlik öncelikleri olduğunu göstermekte.

Bu bağlamda Yuccie'ler kendi mesleki gelişimleri için kimi zaman ücretsiz stajlarda çalışmayı ve kariyerlerinde ilerlemek istedikleri alanda kendilerini yetiştirmeyi maddi imkanları izin verdiği ölçüde tercih etmekte. Kendilerini mutlu eden, iyi oldukları bir alanda çalışmak, daha çok para kazandıkları ancak sevmedikleri bir iş ile karşılaştırılamaz. Tercihleri her zaman iyi oldukları ve sevdikleri işten yana olacaktır çünkü günün sonunda önem verdikleri şey profesyonel tatmin ve kendilerini geliştirmektir.

Toplantı Odasından Çizim Odasına: Karşılık Görmeyen Yuccie'ler

Her Yuccie aynı doğrudan kariyer yolu izlemez. Bazıları 20'li yaşlarının çoğunu klasik işlerde çalışarak geçirirler ancak zaman içinde bu işlerde zekalarını istedikleri gibi kullanamadıklarını, özgürlüklerinden ve kişisel gelişimlerinden ödün verdiklerini günbegün deneyimleyerek görürler. Kendilerine Yuccie diyemezler ancak içten içe kurumsal hayatın onlara göre olmadığını bilirler. Yeteneklerinin karşılığını kendileri tatmin eden şekilde alamazlar. 

2014'te Bentley Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmada ise, katılımcıların %66'sı kendi işlerini kurmak istediklerini belirtir. Bu isteklerini hayata geçirenlerin sayısı belli olmamakla beraber, finans profesyonellerinin müzik festivali düzenleyen bir şirket kuran, MBA programından yeni mezun olanların niş erkek giyim e-ticaret firmaları kurduğu veya 1 yıllık avukatlık bürosu deneyiminden sonra kendi hobileri üzerine ticarete atılan kişileri hep duyarız. 

Yuccie'ler, kendilerini varlıkları veya kazançlarıyla değil, kazançları ve yaratıcılıkları arasındaki ilişkiyle bağdaştırmak isterler. 

Diğer bir deyişle, kendi orijinal fikirleri için para ödenmesini, başkalarının fikirlerini uygulamaya tercih ederler. 

Karşılık görmeyen Yuccie'ler arada kalmış profesyonellerdir. Ne yapmak istemediklerini (mevcut 9-5 işlerini istemediklerini bilirler) ancak bir sonraki bambaşka maceraya atılmaktan emin olamazlar.. Ta ki doğru fırsat çıkana kadar. Bazen bu fırsat kendi girişimlerinin başına geçmek gibi, kati bir değişim gerektirmeyebilir. Başka bir Yucci'nin girişiminde kendilerine daha çok özgürlük verilecek bir ortamda daha mutlu ve üretken bir şekilde çalışabilirler.

Internet: Yuccies Oyun Bahçesi

İnternetin sınır tanımayan fırsatları yuccie'lerin yaşam felsefelerini uygulamaları için mükemmel bir ortam hazırlamıştır. Dotcom patlaması, Napster'ın yükselişi, daha sonra sosyal medya devlerinin doğuşu, blogger'ların birer küçük ünlüye dönüşmesi ve hiç sermaye koymadan fikirleriyle farklı ürünler/hizmetler ve sektörler geliştiren yaratıcı gençler… Tüm bunlar Yuccie'lerin düşünce sistemlerine temel oluşturmuş: "Sen sen olduğun için kazancını hak ediyorsun. Düşüncelerin çok değerli. Hayallerini takip etmelisin."

Internet inovatörlerinin çağında Yuccie'lerin önlerine konulan hedefler eskiden gençlerin kendilerine koydukları hedeflere kıyasla çok daha soyut. İnternet zengini genç bir jenerasyonun damgasını vurduğu bir dönemde, Yuccie'lerin hayalleri yaratıcılıklarını nakde çevirmekten geçiyor.

Yuccie Olmak Yucky (İğrenç)

İngilizce'de Yuccie'nin sesteşinin "yucky" yani iğrenç olması belki de rastlantı değil. Aksine, kendi içinde önemli bir ders vermekte. Neden mi? 

Mashable yazarı David Infante'ye geri dönelim. Yuccie'ler yani Genç Şehirli Kreatifler, tanımları gereği çok büyük avantajlara sahipler. David için kreatif alanda çalışıyor olmak (yazmak) başlı başına büyük bir ayrıcalık. Yuccie'lerin bencilliğe benzeyen, kendine dönük bir duruşları var. Özgürler, belli zorunluluklardan dolayı politik olmak, idare etmek gibi nosyonları yok. Kendi davalarını kendileri belirleyip, kendi kuralları çerçevesinde savaşıyorlar. Dolayısıyla, her konuyu kendileri merkezinde değerlendirmeye alışıklar. 
 
Örneğin, David'in kendi yazısında belirttiği gibi, yazar olmaktan keyif almasını sağlayan sebeplerin başında, kariyerini iten en etkili güç "onaylanmak". David onaylanmak için yazdığını itiraf ediyor. Arkadaşları, meslektaşları, ailesi, kendisini sosyal medyada takip edenler tarafından onaylanmak ve alkışlanmak onun mesleki tatmin kaynağı. David'i motive eden, daha çok yazmasını sağlayan, onu mutlu eden en önemli şey diğerlerinin onu tasdiklemesi. 

Tabii ki sadece onaylanmak için yazmıyor, mesleği yazmak ve tamamladığı her iş için para alıyor ancak ne iş yaparsa yapsın kreatif bir profesyonel olarak kendi fikirlerini farklı yöntemlerle ifade etmek ve yeteneklerini göstermek önceliği olacaktı. İşin özü, yeteneğinin tek olduğunu, piyasada bulunan birçoklarından farklı olduğunu bilmek gene onu besleyecekti. Ben merkezli olmak tüm kreatif profesyonellerin benliğini kapladığı gibi, Yuccie'lerinde en göze çarpan özellikleri arasında.

Çevrenizdeki Yuccie'leri Keşfedin

Teknoloji ve iş dünyasından her türlü trendin hızla Türkiye'ye geldiği gibi, kısa zamanda Yuccie'ler de Türk genç kreatiflerin kendilerini buldukları bir sosyal grup haline gelecek. İki yıl önce gezi eylemleri sırasında öne çıkan ve protestolarda yaratıcı yaklaşım sergileyen Gezi gençliği Türkiye'deki Yuccie'lere örnek olabilir cinsten. Zekalarını yaratıcı fikirler için kullanıyorlar. Medeni bir toplum içinde yasamak, haklarına sahip çıkmak öncelikleri. Umarız bu yaratıcılığa ülkemiz için katma değer oluşturmaya ve üretime yönelik yanları ortaya çıkacaktır.

www.datassist.com.tr