BETAM: Kısıtlı bütçede teşvikler nasıl sürdürülecek?

BETAM tarafından hazırlanan raporda, büyüme rakamları üzerinde bütçe kısıtları dahilinde devam ettirilen teşviklerin geleceğinin etkili olacağı belirtildi.

Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2017 yılında KGF vb teşviklerle OVP hedeflerini neredeyse iki puan aşarak yüzde 7.4 olan büyümede bundan sonra asıl soru işaretinin bütçe kısıtları dahilinde "muazzam" teşviklerin nasıl sürdürüleceği olacağını belirtti.

Ekonomistler ekonominin 2017'de iç tüketim ağırlıklı yüzde 7.4 büyürken, yeni teşvik ve yatırımlar 2018'de büyümede beklenen ivme kaybını sınırlayabileceğini tahmin ediyorlar. Bu kapsamda bu hafta Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanması beklenen 67 maddelik paketin ve diğer teşvikleri yakından takip ediyorlar.

Prof.Dr. Seyfettin Gürsel başkanlığında hazırlanan BETAM raporunda 2017'deki yüksek büyüme ile ilgili olarak, "Bu yüksek büyümede Kredi Garanti Fonu ve diğer teşviklerin etkili olduğu herkesçe kabul gören bir olgudur. Asıl soru 2018'de bu muazzam teşviklerin bütçe kısıtları dahilinde ne oranda sürdürülebileceğidir" denildi.

Geçen yıl büyümenin OVP'de öngörülen yüzde 5.5'in çok üzerine çıkması ile enflasyonda görülen yükselişte TL'nin değer kaybının yanı sıra talep bakısının da etkili olduğu, dolayısıyla ekonominin aşırı ısındığı tartışmalarını gündeme taşıdığı dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

"2018'de GSYH artışlarına yönelik uluslararası kuruluşların ve diğer kurumların tahminleri yüzde 4 ile yüzde 5 arasında değişmektedir. İç talebi güçlü bir şekilde destekleyen teşviklerin mali disiplin kaygıları ile 2018'de devam etmemesi durumunda bu büyüme aralığı makul sayılabilir. Ancak son çeyrekte kamu tüketim harcamalarında gözlemlenen büyük artış mali disiplin kaygısının ikinci plana itildiği izlenimini vermektedir"

İki belirleyici etken

"Son çeyrekte net ihracatın negatif katkı yapmasına neden olan yüksek ithalat artışının 2018'de devam edip etmeyeceği keza yatırımların da katkısını negatife çeviren inşaattaki durgunluğun kalıcı olup olmadığı şimdilik belli değildir" görüşüne yer verilen bu iki kesimde yaşanacak gelişmelerin 2018'de ekonomik büyümenin mertebesinde belirleyici rol oynayacağına işaret edildi.

Etiketler