10 °C

Sağlık Bakanlığı, randevulu muayene oranını artıracak

Sağlık Bakanlığınca, gerçekleşen randevu oranlarının artırılması ve hastanelerde randevu kapasitelerinin yüzde 70'in üzerine çıkarılması sağlanacak

Sağlık Bakanlığı, randevulu muayene oranını artıracak

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca gerçekleşen randevu oranlarının artırılması ve hastanelerde randevu kapasitelerinin yüzde 70'in üzerine çıkarılması sağlanacak. Türkiye genelinde randevu hatırlatma hizmeti  uygulanarak, bu sayede randevulu muayene olma oranı yükseltilecek. 

Sağlık Bakanlığı'nın ''2014 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu''nda,  Bakanlığa bağlı birimlerin ilk yarıda gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilirken,  ikinci yarıda gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetlere yer verildi. 

Buna göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, 2014 yılı sonu itibariyle, yatırım programında yer alan projelerden toplam 34  hastane, hastane yeni bloğu, 12 entegre ilçe hastanesi, 9  ağız ve diş sağlığı merkezi, 28  sağlık ocağı, sağlık evi, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatının tamamlanması sağlanacak. Yatırım programında yer alan hastane, sağlık ocağı hizmet binası için ikinci altı aylık dönemde 30 adet proje alımı gerçekleştirilecek. 

Sağlık Bilgi Sistemleri Müdürlüğünce de  gerçekleşen randevu oranlarının artırılması ve hastanelerde randevu kapasitelerinin yüzde 70'in üzerine çıkarılması sağlanacak. Randevu hatırlatma hizmeti ülke genelinde uygulanacak ve  bu sayede randevulu muayene olma oranı yükseltilecek. 

Çağrı merkezleri süreçlerini iyileştirmeye yönelik eğitimler düzenlenecek. Vatandaşlara Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( MHRS) Memnuniyet Anketleri yapılmaya devam edilecek.  

 Tele-Tıp ve Tele-Sağlık'ın başlangıç aşaması olan ''e-Radyoloji'' projesinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla standartlar belirlenecek. e-Radyoloji çalışması, Bakanlığa ait kurumlara yaygınlaştırılacak. Ek Ödeme Takip Sistemi Sağlık NET kapsamına alınacak.  

-Vatandaş sağlık verilerini takip edebilecek 

Vatandaşların sağlık verilerini takip edecekleri ''Vatandaş Sağlık Portalı'' geliştirilecek. Ek ödeme takip sistemi Sağlık NET kapsamına alınacak. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi'nin (UETS) gerekli altyapı çalışmaları ve planlamaları yapılacak. 

 Ruhsat Çalışması devam etmekte olan 5 bölge kan merkezi ve 1 kan bağışı merkezinin kalıcı ruhsatlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacak. 16  bölge kan merkezi, 60 kan bağışı merkezi ve 67 terapötik aferez merkezleri ile 12 terapötik aferez eğitim merkezlerinin denetimleri yapılacak . 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yoğun bakım ünitelerinin seviyelendirme ve tescil işlemleri yapılmaya devam edecek. 

Geleneksel tıp uygulamaları  

Türkiye'de geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarının yaygınlığı, kullanım sıklığı ve geleneksel tıpla ilgili resmi verilere ulaşmak amacıyla, 14 ilde 5 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen bir anket çalışması yapılacak. Geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili hizmet kalitesini arttırmak, uygulama hatalarından kaynaklanacak hasta güvenliğiyle ilgili risk faktörlerinden korunmak amacıyla denetim standartlarının oluşturulması, bu konuda hizmet sunucularının ve sağlık denetçilerinin eğitimine yönelik "Denetim Çalıştayı" planlanacak. Geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapılmasına yönelik "Kanıta Dayalı Geleneksel, Tamamlayıcı Tıp Çalıştayı'' da yapılacak. 

Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi ile ilgili güncelleme çalışmaları tamamlanarak yayınlanacak. 

TÜRKÖK Projesi

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi ile ilgili olarak, Doku Tiplendirme Laboratuvar İhalesi 2014 yılı içinde tamamlanarak, 35 bin civarında doku tipleme analizi yapılması hedeflenecek. Türkök Yazılım Otomasyon Sistemi, doku tiplendirme laboratuvarına gelen analizler ile kemik iliği nakil merkezinin taleplerini eşleştirecek olan yazılım sistemi 2014 yılı içinde tamamlanacak. Yeni bir Kordon Kanı Bankası açılma başvurusu değerlendirme sürecinde olup, tamamlanacak. Ayrıca Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği revize edilecek. 

Kornea nakillerine ilişkin ilk 6 aylık istatistikler istenerek değerlendirilecek, ayrıca taslağı oluşturulmuş olan Göz Bankaları Yönergesi ile ilgili çalışmalar tamamlanarak yayınlanacak.  

Acil Sağlık Hizmetleri 

 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında da hava ambulansları için yeni teknik şartnameler hazırlanıp yeni ihale süreci başlatılacak. Hava ambulansı mevzuatı güncellenecek. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları 112 ÇKOS yazılımı üzerinden dijital olarak Türkiye haritası üzerinde takip edilecek. Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının içerisinden hasta bulgularının 112 Sağlık KKM ve Kardiyoloji Merkezlerine gönderilmesi çalışmasına devam edilecek. 

İlgili kurum ve kuruluşlarla Suriyeliler'e sunulan sağlık hizmetleri kapsamında ihtiyaçları belirlemeye ve çözüm bulmaya yönelik koordinasyon toplantıları yapılacak. Soma'da meydana gelen maden kazası sonrasında olay yerinde görev alan tüm 112 ve UMKE ekiplerine yönelik '"Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği'" uygulanırken,  çıkan sonuçlara göre gerek duyulan personele psiko-sosyal destek sağlanacak. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile 112 acil sağlık hizmetleri personelinin adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitim ve işbirliği protokolü hazırlık çalışmaları tamamlanacak ve ülke genelinde yaygınlaştırılacak. 

JEMUS projesi kapsamında 13 İl daha sayısal telsiz haberleşmesine entegre edilerek kontrolleri yapılacak. 665 adet panelvan tıbbi donanımlı ambulans, 10 adet kabinli kar motosikleti alınacak. 

Obezitenin önlenmesi için ışıklı top alınacak 

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce de Türk halkının organ bağışına bakışı anketi yapılacak. 

2014 sağlıklı yaşam ve hareket yılı çerçevesinde obezitenin önlenmesi için ışıklı top alımı yapılacak. 

 Bağımlılıkla mücadelede eğitim ve kapasite geliştirme toplantısı organizasyonu yapılacak. Sağlıkta 2023 vizyonu basın toplantısı düzenlenecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.