3 °C

Sürdürülebilir sağlık için yol haritası

Avrupa Sürdürülebilir Sağlık Yönetim Komitesi – AbbVie’nin desteğiyle ve İrlanda’nın eski Sağlık Bakanı Mary Harney’in başkanlığında, “Birlikte Harekete Geçelim – Sürdürülebilir Sağlık için Yol Haritası” başlıklı Avrupa Ortak Raporu’nu yayınladı

Sürdürülebilir sağlık için yol haritası

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

İnsanlar daha uzun yaşıyorlar ve daha çok sayıda insan kronik hastalıkla karşı karşıya. Avrupa’da toplumlar gelişiyor. Sağlık sistemlerinin de onlarla birlikte gelişmesi; daha fazla hizmeti daha iyi, daha farklı şekilde ve daha düşük maliyetle sunması gerekiyor. 

2050 yılında Avrupa nüfusunun yüzde 37’si 60 yaşın üstünde olacak. AB üyesi ülkelerde ortalama olarak GSYİH’nin yaklaşık yüzde 9’u ve toplam harcamaların yüzde 14’ü sağlığa harcanıyor. 

Avrupa Sürdürülebilir Sağlık Yönetim Komitesi – AbbVie’nin desteğiyle ve İrlanda’nın eski Sağlık Bakanı Mary Harney’in başkanlığında, “Birlikte Harekete Geçelim – Sürdürülebilir Sağlık için Yol Haritası” başlıklı Avrupa Ortak Raporunu yayınladı. 

Kanıtlara ve AB üyesi 24 ülkenin girişimlerine dayanan raporda, Avrupa sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak için AB ile ulusal karar vericileri ve paydaşları hedef alan 18 öneri belirtiliyor. Raporda sağlık sektöründeki tüm oyuncuların çok geç olmadan, hemen şimdi birlikte hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor. 

Avrupa Yönetim Komitesi Üyesi ve AbbVie Batı Avrupa ve Kanada Başkan Yardımcısı Pascale Richetta, “Sağlık sistemlerinin sürdürülebilir olması gerekli. Bu da kolay bir iş değil. Hem hastaların, hem de sağlık sistemlerinin modern dünyadaki değişimlere ayak uydurmalarına yardımcı olacak sistemlere ihtiyaç var. 

Sağlık sistemlerimizi dönüştürmemiz ve gelecekte amacına uygun olmalarını sağlamamız gerekiyor. İşte bu nedenle birlikte harekete geçmeliyiz. Hiç kimse bunu tek başına yapamaz. Avrupa Yönetim Komitesi Yol Haritası yalnızca sürdürülebilir sağlığa doğru yolculuğun başlangıcını belirtmektedir. Yüksek kalitede, erişilebilir ve uygun maliyetli sağlık hizmeti sunmak istiyorsak, bugünkü durum bir seçenek değildir. Sağlıkta dönüşüm karmaşık bir iştir ve hızlıca ya da tek başına olamaz. Söz konusu pek çok paydaşın da bu ortak çabada bize katılacaklarını umuyorum” diyor. 

Sağlık sistemleri dönüm noktasında 

AbbVie’nin girişimiyle 2014’te kurulan Avrupa Yönetim Komitesi (AYK) sürdürülebilir sağlığı destekleyecek çözümler geliştirmek üzere 24 Avrupa ülkesinde politika çevrelerinden ve sivil toplumdan temsilcileri, sağlık uzmanlarını ve bilimsel dernekleri bir araya getiriyor. AYK çözümler geliştirmek ve sürdürülebilir sağlığı desteklemek üzere 24 Avrupa ülkesinden verileri, kanıtları toplamak ve girişimleri test etmek için bir yıldan fazla süre çalıştı. 

Avrupa Ortak Raporu’nun raportörü ve Avrupa Halk Sağlığı Birliği üyesi, Roma Sacred Heart Katolik Üniversitesi’nden Profesör Walter Ricciardi, “Toplanan veriler ve kanıtlar Avrupa sağlık sistemlerinin bir dönüm noktasında olduğunu açıkça gösteriyor. Sürdürülebilir sağlığın gerçekleşebileceğine inanıyorum. Ancak bu yalnızca işbirlikçi, entegre ve yaratıcı düşünce biçimlerini benimsersek olabilir. 24 Avrupa ülkesi genelinde 30 pilot projede yapılan etkileyici çalışmalara baktığımızda gözümüze çarpan budur. Şimdi bu çalışmayı Avrupa düzeyine çıkarmalıyız” diyor.

Sürdürülebilir sağlık için öneriler 

AYK’nin ortaya koyduğu 18 öneri; koruma ve erken müdahale, bilgilendirilmiş ve sorumlu vatandaşın teşviki ve bakım hizmetlerinin sunumunun yeniden organizasyonu olmak üzere üç ana konuya değiniyor. Öneriler şöyle: Sağlık yatırımlarında, yatırımları tedaviden korumaya ve erken müdahaleye geçirmek için bir AB hedefi içeren, korumaya daha güçlü odaklanma; Sağlık trendlerinin ve veri toplamanın uyumlu takibi; hasta gizliliğinin korunmasını garanti altına alarak, verilerin sağlıkta müdahale stratejisi hakkında bilgi vermesini sağlayacak AB düzeyinde yeni veri koruma kuralları ve mevzuatı; iş sağlığı alanında işverenlerin ve sağlık meslek mensuplarının daha güçlü katılımı; sağlık okuryazarlığının ele alınması; sağlıkta dönüşümün desteklenmesi için yeni teknolojilerin benimsenmesi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.