Dijital dönüşümü başaramayan işletmeler varlığını sürdüremeyecek

Teknolojinin geldiği son noktanın şirketler için dijital dönüşümü kaçınılmaz hale getirdiğini belirten Vitriol Danışmanlık Kurucu Ortağı Seda Özyetkin, bu dönüşümün işletmelere maksimum fayda sağladığını; üretimde kaliteyi yakalama, gereksiz masraflardan kaçınma, israfı azaltma, çevre kirliliğini engelleme gibi imkanlar sunduğunu söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren Vitriol Danışmanlık şirketinin Kurucu Ortağı Seda Özyetkin, dijital dönüşümün şirketler için neden gerekli olduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dijital dönüşüm döngüsü hızlı, istikrarlı ve sınırsız olasılıkları tanımladığını, kaçınılmaz bir dönüm noktası olarak yeni nesil dünya düzeninin sınırlarının dijital dönüşümden geçtiğini dile getiren Özyetkin, bu dönüşümün etkisi altına almadığı sektörün bulunmadığını vurguladı.

Özyetkin, "Değişim rüzgarının bir parçası olup yeni iş modellerini, inovasyonu ve dönüşümün tüm bileşenlerini iyi anlamak ve sürekli takip etmek gerekir. Dijital dönüşüm günümüzde tercih olmaktan çıkmış, verimli bir parçası olup onu kullanabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak elzem duruma gelmiştir. Ülke ekonomisi içinde yadsınamaz bir öneme sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kalkınması için ivedi olarak önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Çalışanlar da kendilerini değiştirmek zorunda"

Seda Özyetkin, "nesnelerin interneti" kavramının, her şeyin internete bağlı olduğu anlamına geldiğini, "yapay zekanın" ise fabrikadan tüketiciye insan iş gücü olmadan üretim ve dağıtım yapmak şeklinde örneklendirilebileceğini anlattı. 

Yapay zekanın, nesnelerin interneti ile makinelerin etkileşimini sağladığını dile getiren Özyetkin, akıllı fabrikalardaki akıllı robotların ürettiği ürünlerin yine nesnelerin iletişimi sayesinde insan emek gücü olmadan tüketiciye ulaşabileceğini söyledi.

Özyetkin, "İşletmeler devamlılığını sağlayabilmek için dönüşümün parçası içinde yer almak durumundadır ve çalışan iş gücü kendini geliştirmek ve değiştirmek zorunda olacaktır." şeklinde konuştu. 

"AR-GE, pazar yönetimi ve inovasyon konularına odaklanılmalı" 

Vitriol Danışmanlık Kurucu Ortağı Özyetkin, yakın bir döneme kadar işletme sahiplerinin cirolarını anlatırken çalıştırdığı işçi sayısı ile direkt bağ kurduğunu anımsatarak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca fabrika sayısı, üretim miktarı, makine sayısı gibi kriterler işletme büyüklüğü ile ilgili bir veri verebiliyordu. Lakin, yönetim becerileri, AR-GE faaliyetleri, inovasyonlar ile ilgili konulara talep yoktu. İşte bu dijital dönüşüm yönetim piramidini tersine çevirerek AR-GE, pazar yönetimi ve inovasyon konularını odak noktası haline getirdi. Ayrıca bu dönüşüm, insanların yeteneklerini en azından bir yönüyle yapay zeka tarafından algılanabilir hale getirdi. Bu süreçte bireysel yeteneklerin ne kadar önemli olduğu da karşımıza çıkan gerçeklerden birisidir. Zira böyle bir sanayi toplumunda bireyler, yapay zeka yetenekleri ile birleştirilen kendi yeteneklerini keşfederek, yüksek değerli işler yaratabileceklerdir." 

"Tüm yetenekler yapay zeka ile ikame edilemez"

Seda Özyetkin, bu süreçte, zor kazanılan bir yetenek olan empatiye dayalı iletişim gibi gerçek etkileşimlerin daha da önem kazanacağını, tüm insan yeteneklerinin yapay zeka ile ikame edilemeyeceğini vurguladı.

Gelinen noktada dijital dönüşümün şirketler açısından artık kaçınılmaz hale geldiğine işaret eden Özyetkin, "Sonuç olarak, dijital dönüşümün Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'ler üzerindeki etkilerinin iyi okunması ve dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple değişen teknoloji ve üretim anlayışı içerisinde yeni duruma uyum sağlayamayan işletmelerin zaman içerisinde varlıklarını ve üretimlerini sürdürebilmeleri beklenemeyecektir" açıklamasında bulundu.

Özyetkin, bu dönüşümün işletmelere maksimum fayda sağladığını; üretimde kaliteyi yakalama, gereksiz masraflardan kaçınma, israfı azaltma, çevre kirliliğini engelleme gibi imkanlar sunduğunu sözlerine ekledi.