15 °C

Kayıtlı taşınmazları düşük vergili elden çıkarmak için son günler

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, "Şirketlerin aktiflerinde kayıtlı olan taşınmazlara yeniden değerleme imkanına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması için verilen süre 30 Eylül’de doluyor." dedi.

Kayıtlı taşınmazları düşük vergili elden çıkarmak için son günler

Hüseyin GÖKÇE

7144 sayılı torba yasa ile getirilen, şirketlerin aktiflerinde kayıtlı olan taşınmazlara yeniden değerleme imkanına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması için verilen süre 30 Eylül’de doluyor. Türkiye’de son olarak 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yapıldığını hatırlatan Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, gelinen noktada taşınmazların güncel değerlerinden uzaklaştığını söyledi.

25 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan 7144 sayılı yasanın 5’inci maddesi ile aktiflerinde kayıtlı taşınmazları elden çıkaracak olan şirketlere, bu taşınmazlar için getirilen yeniden değerleme imkanından yararlanmak için verilen süre 30 Eylül’de doluyor. Başka bir ifade ile kayıtlı taşınmazını elden çıkarmak isteyen şirketlere, daha düşük vergi ödeme imkanı getiriliyor.

Yasa ile birlikte Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31’nci madde uyarınca, bilanço esasına gör defter tutan gelir vergisi mükellefi gerçek kişiler, kollektif, ari komandit ve adi şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri, aktiflerindeki taşınmazları, Yİ-ÜFE endeksiyle değerleyebilecekler.

Daha düşük vergi ödenecek

Düzenlemeyi DÜNYA’ya değerlendiren Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, tarihi maliyet değeri ile aktiflerde kayıtlı olan ve bu nedenle de bugün güncel değerlerinden oldukça düşük kalan taşınmazları güncel değerlerine yaklaştırma imkanını doğduğunu kaydetti.

Türkiye’de işletmelerin son olarak 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yaptığını hatırlatan Karyağdı, “Gerek o tarihten bu yana aktifte kayıtlı olan taşınmazlar için gerekse o tarihten sonra aktife giren taşınmazlar için yeniden değerleme yapılmadığından taşınmazlar güncel değerlerinden uzaklaşmış durumdalar” dedi.

Nazmi Karyağdı, işletmeler gelecekte satış yaptıklarında bu taşınmazların net bilanço aktif değerleri yukarı yönlü güncellenmiş olduğundan satış nedeniyle daha düşük bir kâr üzerinden vergi ödeyeceklerini aktardı.

Karyağdı, taşınmazlarının değerlerini ve birikmiş amortismanlarını güncelleyen mükelleflerin, değerleme sonrası net bilanço aktif değeri ile değerleme öncesi net bilanço aktif değeri arasındaki fark üzerinden yüzde 5 gelir/kurumlar vergisi hesaplayıp 25 Ekim tarihine kadar vergi dairesine beyanname vermek ve bu süre içinde de hesaplanan vergiyi ödemek durumunda olduklarını hatırlattı.

Düzenlemeden sadece binalar değil, aktiflerde kayıtlı boş arazi ve arsalar içinde yararlanılabileceğine dikkat çeken Nazmi Karyağdı, isteyen şirketlerin taşınmazların tamamını, isteyenlerin ise bir kısmını güncellemeye tabi tutabilecekleri bilgisini verdi.

Taşınmaz alım satımıyla veya inşaat işi faaliyetinde bulunan mükellefler, aktiflerindeki ticari mal olarak kayıtlı olan taşınmazlar için bu imkandan yararlanamayacaklar. Güncellemenin 30 Eylül’e kadar yapılması, oraya çıkan yüzde 5’lik verginin ise 25 Ekim’e kadar beyan edilip ödenmesi gerekiyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap