16 °C

Sağlıklı kentler için yapı biyolojisi

Yapı biyolojisi; yapı malzemelerinin toksik değerleri, gaz salımı, nem tutma kapasiteleri, iklimlendirmenin hava kalitesine etkisi, radyoaktivite, yapıların enerji etkin, bütüncül tasarımı gibi yapısal çevrenin iyileştirilmesi için birçok başlığı içeriyor

Sağlıklı kentler için yapı biyolojisi

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü (YBE), Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü'nün resmi partneri olarak Ocak 2015 itibariyle çalışmalarına başladı. YBE, yapısal ortamın insan ve çevre sağlığına etkilerini inceleyen ve "sağlıklı" yapı çözümlerine yönelik tarafsız ve bağımsız bir paylaşım ve uzmanlaşma platformu olarak faaliyet gösterecek. 

YBE’nin ilgilendiği alanlar; sürdürülebilir mimarlık, inovatif yapı malzemeleri, tıp, sosyoloji ve biyoteknolojileri kapsıyor. YBE, odağı doğrultusunda bu alanlar arasındaki ilişkileri kurarak bütüncül çözümlere ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Farkındalık faaliyetleri 

YBE bu amacı kapsamında, bilimsel ve tarafsız bilgi paylaşımı, uzmanlaşma ve uygulamaların artmasına yönelik farkındalık faaliyetleri; eğitim, seminer, konferans ile danışmanlık ve analiz faaliyetleri yürütecek.

Enstitünün amaçları

1-Biyoloji ile ekolojinin biçimlendirdiği gerçek bir yapı kültürünün, aynı zamanda toplumsal bir eğitim olarak gelişmesi için fikir vermek. 

2-Yaşamayı ve yerleşmeyi daha insancıl kılmak için, yaşam koşullarının düzelmesine yardımcı olmak ve insanı yapı olgusunun odağına yerleştirmek. 

3-Yapıyı ve yerleşim olgusunu, hastalıklara neden olan ve çevreyi tahrip eden bir faktör olarak ortaya koymak. Yapısal çevrenin, global çevrecilik hareketleri içerisindeki temel önemini aktarmak. 

4-Ekonomik, politik, idari, sağlık, eğitim ve bilim kurum ve organlarının konuya yönelik sorumluluklarına dikkatlerini çekmek. Yapı-biyolojik bilgilerin tabana yayılmasını sağlamak.

5-İnşaat piyasasında tüketicilere yapı malzemeleri ve uygulamaları konularında objektif bir danışman olmak. Yerleşim ve imar alanlarının yoğunlaştığı bölgelerdeki kümelenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,

6-"Yapı ve yerleşim" ile "sağlık, refah ve hastalık" arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamak. Konuya duyarlı, açık görüşlü kişileri dayanışmaya çağırmak ve eraştırmalar ile uygulamalar arasında aracı olmak.

Yapı biyolojisi neden önemli?

Yapı biyolojisi; yapısal çevrenin insan sağlığına olan etkilerini inceleyen bilim dalı. 1960’lı yıllarda tıp doktoru Hubert Palm tarafından Almanya’da kuramsallaştırıldı. Ekolojik mimarlığın da gelişmesini tetikleyen Yapı Biyolojisi bilim dalı, yapı malzemelerinin toksik değerlerinden, gaz salımına, nem tutma kapasitelerine, iklimlendirme sistemlerinin hava kalitesine etkisinden, radyoaktivite ile elektrosmog ve yapıların enerji etkin, bütüncül tasarımına kadar yapısal çevremizin iyileştirilmesi odağında birçok başlığı içeriyor. Bu nedenle özellikle Avrupa’da yapı sektörünün geleceği olarak görülen sürdürülebilir inovasyonun temelini oluşturuyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap