11 °C

Trenler geçen yıl 25,7 milyon ton yük taşıdı

Trenler geçen yıl 25,7 milyon ton yük taşıdı

 

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait trenler geçen yıl 25,7 milyon ton yük taşırken, TCDD bu yük taşımalardan 617,8 milyon lira gelir elde etti.
Türkiye'de yük taşımacılığının büyük kısmı karayolu ile yapılıyor. TCDD ise yük taşımalarından yüzde 5 civarında pay alıyor. Demiryolu taşıma payının artırılması için çalışmalara devam eden TCDD, daha fazla miktarda yük taşınması, mevcut lokomotif ve vagonların etkin şekilde kullanılması, taşıma hızının artırılması, ihtiyaç duyulan personel miktarının azaltılması, lokomotif ve vagon rotasyonunun düşürülmesi, yük taşımalarında kalitenin yükseltilmesi, manevra maliyetlerinin azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması amacıyla 2004 yılı başından itibaren blok tren işletmeciliğine geçti. Bu kapsamda 158 adet yurtiçi, 33 adet uluslararası olmak üzere günde karşılıklı 191 adet blok yük treni çalıştırılıyor.
Bu uygulama ile taşınan yük miktarında artış sağlanırken, kaynaklar daha etkin kullanılmaya başlandı, taşıma süreleri kısaltıldı, taşıma maliyetleri azaldı ve müşteri memnuniyeti arttı.
TCDD'ye ait blok trenler geçen yıl 25,7 milyon ton yük taşıması gerçekleştirirken, TCDD bu taşımalardan 617,8 milyon lira gelir elde etti. TCDD'nin taşıdığı yük bir önceki yıla göre yüzde 1, elde ettiği gelir ise yüzde 15,4 artış gösterdi. TCDD'nin yük taşıma miktarında ise son 10 yılda yüzde 61, yük taşıma gelirinde de yüzde 289 artış oldu.
Geçen yıl taşınan yüklerin 2,1 milyon tonu uluslararası taşımalardan oluştu. 2012'de, demir cevheri, kömür, krom, manyezit, borasit, alçıtaşı, klinker, kum gibi dökme yük taşımaları, toplam taşımaların yüzde 40'ını oluştururken, kombine taşımacılığa imkan veren konteyner taşımacılığı da önemli ölçüde artış göstererek toplam taşımaların yüzde 33'üne ulaştı.
 
Uluslararası taşımalar
 
TCDD, yurtiçi blok trenlerin sefere konulmasının yanı sıra dış ticaret hacmini geliştirmek ve ulaştırma sektörü içinde demiryolu taşıma payını artırmak amacıyla değişik ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve Orta Doğu ülkelerine uluslararası blok yük trenleri işletiyor.
Bu anlamda batıda Almanya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya'ya, Polonya, Çek Cumhuriyeti; doğuda İran, Suriye ve Irak'a; Orta Asya'da Türkmenistan, Kazakistan ve Pakistan'a karşılıklı olarak blok trenler işleten TCDD'nin geçen yıl taşıdığı yüklerin 2,1 milyon tonunu uluslararası taşımalar oluşturdu. Uluslararası taşımalarda 2003 yılına göre yüzde 23 artış sağlandı.
 
Üretim merkezleri demiryolu ağına bağlanıyor
 
TCDD, taşıma payını ve gelirini artırmanın ve taşıtıcı firmaların ulaşım maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlamanın yanı sıra makro ekonomik dengeye olumlu yönde katkı sağlamak için, taşıma potansiyeli yüksek olan yerlere iltisak hattı ile bağlantı yapılması yönünde çalışmalarını sürdürdü. Organize Sanayi Bölgeleri, büyük sanayi kuruluşları, liman ve iskele gibi hacimli yük taşınan tüm merkezler, TCDD ve özel sektör işbirliği içerisinde iltisak hatları ile bağlama çalışmaları sonucunda 2003 yılında 286 adet olan iltisak hattı sayısı 2012 yılı sonunda 337 adete ulaştı. Taşımaların yüzde 55'i iltisak hatlarından yapıldı.
Diğer taşıma modları arasında rekabeti kaldırıp işbirliğini amaçlayan konteyner taşımacılığı da gün geçtikçe artan bir hızla ulaştırma sektöründe en önemli taşıma şekli olmaya başladı. Bu kapsamda 2003 yılında 658 bin ton/yıl olan demiryoluyla yapılan konteyner taşımacılığı, 2012 yılında yaklaşık 13 kat artarak 8,3 milyon ton/yıla çıktı.
TCDD, diğer şahısların kendi vagonuyla yük taşıması ve vagon kiralamasını da teşvik ediyor. Bu çerçevede 52 firmayla 3 bin 157 adet kendilerine ait vagonla taşımacılık yapıyor. Bu kapsamda 2012'de firmalara ait vagonlarla 6 milyon ton yük taşındı. 2003 yılında yüzde 6,6 olan diğer şahısların demiryolu taşıma oranı, 2012 yılında yüzde 23,6'ya yükseldi.
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.