17 °C

Çiftçilere verilecek destek tutarları belli oldu

Bakanlık, 2014'te yapılacak tarımsal desteklemeler kapsamında mazot, gübre ve toprak analizi destek tutarlarını açıkladı. En yüksek destek yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri için verilecek

Çiftçilere verilecek destek tutarları belli oldu

ANKARA - Çiftçilere, üretim yılı içerisinde işledikleri Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Dahil olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğe göre, çiftçilere, üretim yılı içerisinde işledikleri ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmayacak. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 lira olacak. 

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri 3 ana ürün grubunda alan bazlı olarak tabloda belirtildiği şekliyle yapılacak: 

Ürün Grupları   Mazot (TL/dekar)   Gübre (TL/dekar)  
  
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları   3,1   4,3  

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları   4,6   6  
  
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları   7,5   7,5  
 
50 dekar ve üzerine toprak analizi zorunluluğu  

ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1 Eylül 2014'e kadar toprak analizi yaptırılması gerekecek. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmayacak. 

Destekten faydalanmak için 2014 üretim yılı ÇKS kaydı yaptırılmalı

Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması gerekecek. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacak. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil edecek. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemlerine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2014 üretim yılı ÇKS kaydını yaptırmaları, belirlenen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. 

Öte yandan, Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40) yürürlükten kaldırıldı. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap