Bilgi ve iletişim teknolojilerine 3,6 milyar liralık yatırım

Kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına bu yıl tahsis edilen ödenek tutarı, 2012'ye oranla yüzde 37’lik artışla 3 milyar 586 milyon liraya yükseldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları için ayrılan ödenek, 2013'te 3,6 milyar liraya yaklaştı.

Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları için ayrılan ödenek 2013 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 654 milyon lira iken, söz konusu yatırımlar için bu yıl  geçen yıla oranla yüzde 37’lik artışla 3 milyar 586 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Böylece 2008 haricinde bir önceki yıla göre sürekli artış gösteren kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları için ayrılan ödenek, 2002'ye oranla yaklaşık 6 katına çıktı. Son üç yılda yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi bulunuyor.

Bilişimde en fazla yatırım eğitim sektöründe

Kamuda bu yıl için öngörülen bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü, yaklaşık yüzde 45'lik payla birinci sırada yer alıyor. Eğitim sektörünü yaklaşık yüzde 39'luk payla, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü izliyor.

Bu iki sektör dışında yüzde 6’nın üzerinde paya sahip ulaştırma-haberleşme sektörü de önemli oranda bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımının yapıldığı sektör konumunda.

En fazla bütçeyi, Milli Eğitim, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ayırdı

Bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl en fazla yatırım yapacak kamu kurumları arasında, Milli Eğitim Bakanlığının, FATİH Projesi ile birinci sırada olduğu görülüyor.  

"T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi" ve diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı, "Ses ve Görüntü Bilişim Projesi (SEGBİS)" ve "Muhtelif İşler" adı altında UYAP ile ilgili projeler yürüten Adalet Bakanlığı, "e-İmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması", "SGK Başkanlığı Yeni Sistem Merkezi Projesi" ve "SGK Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Bilişim Altyapısı İdame Edilmesi Projesi" ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve “Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)",  "GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması" ve “Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması" gibi projeler yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yüksek miktarda bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıkıyor.

FATİH Projesi'ne 1,4 milyar lira

FATİH Projesi, 1,4 milyar lira ile 2013'te en fazla ödenek ayrılan bilgi ve iletişim teknolojileri projesi oldu. Fatih Projesi'nin ardından 130 milyon lira ödenek ayrılan "T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi", 126 milyon lira ödenek ayrılan UYAP ile ilgili "Muhtelif İşler" projesi, 95 milyon lira ödenek ayrılan "Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi" ve 85 milyon lira ödenek ayrılan "e-İmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması" projesi  en büyük bütçeli bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri olarak dikkati çekiyor.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir