Veri tabanı seçimiyle yüzde 60 tasarruf sağlanabilir

TmaxSoft’un yüzde 60’a varan oranda maliyet avantajı sunan çözümü Tibero, şirketlerin yeni projelere bütçe ayırabilmesine olanak sağlayarak fark yaratıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yapılan tüm harcamaların ana nedeninin rekabete dayandığı günümüz iş dünyasında, başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için daha modern, daha hızlı, daha yaratıcı olmak ve doğru kararları almak gerekiyor. Kurumların üst yapıları nasıl olursa olsun, tüm karar mekanizmaları ve sonuç olarak atılan adımlar çeşitli verilere dayanıyor. Veri, artık herkesin kabul ettiği üzere, günümüzün ve önümüzdeki yılların en değerli varlığı olarak görülüyor.

Diğer yandan, sürekli büyüyen veri boyutları, yapılan işlem/sorgu sayısındaki artış, büyük ve yapılandırılmamış verilerin daha iyi yönetilmesi ve ayrıca siber saldırılara paralel olarak verilerin daha iyi korunması ihtiyacı gibi etkenler ise hedeflenen modernizasyonun, dolayısıyla daha iyi rekabet edebilmenin önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor.

Bulut bilişim, altyapı ve modernizasyon çözümleriyle BT pazarında yüksek performanslı çözümler sunan TmaxSoft’un Türkiye Genel Müdürü İlker Saltoğlu, “Tüm bu ihtiyaçlar veri tabanı tarafında ele alınarak engeller aşıldığında uygulama geliştirme süreçleri hızlanıyor ve kaynaklar da daha verimli kullanılabiliyor. Dolayısıyla, bir uygulama satın alırken veya geliştirirken kullanılan veri tabanına daha fazla önem verilmesi gerektiği açıkça görülüyor” diyor ve doğru veri tabanının sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralıyor:

• Büyüyen veri miktarları ile baş edebilir, ölçeklenebilir olmalıdır.
• Yerel destek hizmeti olmalıdır.
• Süreklilik arz etmelidir.
• Performansı yüksek olmalıdır.
• Her türlü ortama uyum sağlayabilmelidir.
• Kolay yönetilebilmelidir.

Doğru veri tabanının tüm bunları sağlarken aynı zamanda uygun maliyetli olmasının şirketlere rekabette önemli bir avantaj sağladığına da değinen Saltoğlu, “Seçeceğiniz veri tabanı, yüksek satın alma maliyeti ve yüksek bakım maliyetleri ile bütçe düşmanı olmamalı. Tam tersine, tasarruf ederek yeni projelere bütçe yaratabilmenizi sağlamalıdır. Örneğin, lider veri tabanı yazılımımız Tibero, beş yıllık bir zaman ölçeğine dayalı olarak, piyasadaki benzerlerine kıyasla yüzde 60’a varan oranda maliyet avantajı sunuyor ve bu da şirketlere yatırım yapmak isteyebilecekleri birçok farklı alana bütçe ayırabilme imkânı veriyor. Bu, kurumlar için göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir fark” diyor.