Altınyıldız Classics global marka olma yolunda yurtdışında büyüyor

Altınyıldız Classics, global bir marka olma yolunda yurtdışında 15 ülkede 50 mağaza sayısına ulaştı. Marka, 5 yıl içinde 200 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Köklü bir yapının içinde ye­tişen yeni nesil marka Al­tınyıldız Classics, inova­tif ürünleriyle yurtdışında büyüyor. Türkiye’de 182 mağazası, yurtdışın­da ise 15 ülkede (Almanya, Azerbay­can, Bulgaristan, Cezayir, Fas, İtalya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Kırgızis­tan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Rusya, Somali, Türkmenistan) 50 mağazası bulunan marka, globalde­ki büyüme hedefleri doğrultusunda 2 yıl içinde 100, beş yıl içerisinde ise 200 mağazaya ulaşmayı planlıyor.

Türkçe konuşulmayan ülkelerde telaffuz kolaylığı açısından AC&co Altınyıldız Classics olarak tanınan marka, smokin, gömlek, polo yaka t-shirt gibi ürünlerin yanı sıra dört tarafa esneyen 360 koleksiyonu ve travel takım elbiseler gibi inovatif ürünleriyle pazarda büyük rağbet gö­rüyor.

Avrupa’nın büyük e-ticaret kanal­ları olan Fashiondays, Zalando, Otto gibi pazar yerlerinde bulanan marka, Afrika’nın önemli ticaret kentleri sa­yılan Fas, Mısır ve Nijerya gibi ülke­lerinde de e-ticaret kanallarına giriş yapmayı hedefliyor. Globalde e-tica­ret hedeflerine yeni bir rota kazandı­racak olan Altınyıldız Classics, 2023 yılında Romanya ve Almanya mer­kezli online operasyonlarını büyüte­rek İngiltere, Orta Doğu ve Amerika pazarlarına girmeyi planlıyor.

Hedef pazar liderliği

Yurtdışı yatırımlarıyla ilgili bil­gi veren BR Yurtdışı Operasyonları Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Osman Çavuşoğlu, “Mağazalar aça­rak girdiğimiz Romanya’da aynı za­manda e-ticarete de başladık. İlk de­fa önümüzdeki sene yurtdışında aça­cağımız mağaza sayısı yurtiçinde açacağımız mağaza sayısından daha fazla olacak. Avrupa’ya odaklanmış durumdayız. Global ticaretimizi Ber­lin’de açtığımız ofisimizden yöneti­yoruz. Romanya, Bulgaristan, Sır­bistan, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere’de büyümeyi planlıyoruz. Ayrıca Cezayir, Fas ve Mısır büyüme planımız içerisinde yer alıyor. Bulun­duğumuz bütün ülkelerde ise kendi kategorimizde pazar lideri olmayı he­defliyor, ihracatımızın ciro içerisin­deki payını 3 yıl içerisinde %50 ban­dına getirmek istiyoruz” dedi.