Şirket Haberleri

Şirketler, bilgi teknolojilerine yatırımı artırmanın zorunlu olduğunu düşünüyor Türkiye’de COVID-19’un iş dünyasına etkilerine yönelik kapsamlı bir anket çalışması düzenlendi. Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcı şirketlerin yüzde 66'sı pandemi dönemindeki kısa vadeli stratejilerinde maliyet optimizasyonuna öncelik verdi. yüzde 56'lık bir kesim de bu süreçte bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapmış olmayı istediğini söyledi.