İzmir’de temiz üretim atağı

Eko-verimlilik programı ile İzmir’de temiz üretim teşvik edilecek. İzmir Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın desteklediği program kapsamında farklı sektörlerden 4 firmada 12 eko-verimlilik uygulaması hayata geçirilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ARZU ALP

İZMİR - İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) yaklaşımının yaygınlaştırılması için İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) güçlerini birleştirdi. İzmir eko-verimlilik programına katılan 4 firmada etüt aşaması ODTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Demirer danışmanlığında tamamlandı ve geliştirilen projelerin uygulama aşamasına geçildi. Danışmanlık ve mühendislik firmalarının yanı sıra akademisyenlerin de katkılarıyla yaklaşık 4 ay süren detaylı etüt çalışmaları kapsamında ölçüm ve analiz faaliyetleri yürütüldü. Etütler sonrası BTM Bitümlü, Ekoten Tekstil, Şentaş Tarım ve Tamtad Konservecilik’ten oluşan 4 firmada, hammadde tasarrufu, su geri kazanımı, atıkların azaltılması ve enerji verimliliği gibi konularda toplam 12 eko-verimlilik uygulamasının hayata geçirilmesine karar verildi. 

Program ile İzmir’in önde gelen sanayi kuruluşlarını da içeren seçilmiş işletmelerin İzmir’de diğer işletmelere çevresel duyarlılık anlamında örnek model oluşturması, eko-verimlilik alanındaki deneyimlerinin İzmirli kuruluşlar ile paylaşılması sağlanacak. Eko-verimlilik yaklaşımının İzmir’de yaygınlaştırılması yönündeki ilk adımlar İZKA, TTGV ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliği ile 2012’de hazırlanan “İzmir Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Stratejisi” ile atılmıştı. İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban İZKA'nın 400 bin TL’lik hibe desteği sağlayacağını, eko-verimlilik projelerinde TTGV’nin sağlayacağı yaklaşık 600 bin TL’lik geri ödemeli desteğinden de faydalanılacağını belirtti. 

Su yalıtım sektöründe örnek olacak 

Projede yer alan şirketlerden BTM AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez, eko-verimlilik olanaklarının belirlenmesine yönelik 4 aydır devam eden etüt ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak, “Hibe ve destek sözleşmeleri ile projeleri uygulamaya başladık. 6 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar, hammadde tasarrufu, atıkların azaltılması, enerji verimliliği, çevresel performansın arttırılması, geri kazanım konularını içeriyor. Sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkı sağlayacak. Özellikle su yalıtım sektöründe örnek teşkil edecek. Sektöre özel ekoverimlilik proje uygulamalarını da hayata geçirme imkanı doğdu” dedi.

Destek mekanizmaları cesaretlendiriyor 

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, holding şirketlerinden Ekoten Tekstil’in arıtma tesisi ile çevreyle dost sürdürülebilir üretim yaptığını söyledi. Firmalarının karbon saydamlık değerlendirme sürecinde 2014’te Türkiye üçüncülüğü ödülünü de aldığını kaydeden Ünlütürk, “Eko-verimlilik uygulamaları tüm proseslerimizde devam ediyor. İZKA- TGGV projesi Ekoten’de ısı geri kazanım sisteminin verimliliğini artırmak ayrıca bu tür sistemlerin izlenebilirliğini geliştirmek için tasarlandı ve aşama aşama hayata geçiriliyor. Atık sudan ısı geri kazanım sistemi ile ilave bir verimlilik artışı sağlanıyor. Bu tür destek mekanizmaları verimlilik alanında çalışmalar yapan firmaları daha da cesaretlendiriyor” dedi.

Bu tür destekler sürmeli

Tamtad Konservecilik Genel Müdürü Kürşad Yuvgun, üretime 1958’de Tire’de 300 metrekarelik küçük bir tesiste, sınırlı sayıda ve yalnızca sebze konserveleri üretimi ile başladıklarını vurgulayarak, “250’ye yakın ürünü 30 ülkeye ihraç ediyoruz. Eko-verimlilik projelerini uygulama aşamasına geçirdik. İşletmenin çeşitli ekoverimlilik olanakları tespit edildi. Bunlara göre bazı proseslerde su, kimyasal ve yardımcı madde tüketiminin optimizasyonu ve su geri kazanımı, hava kompresörüne frekans sürücü uygulaması ile enerji tüketiminin azaltılması, atıksu arıtma aeratörünün oksijen kontrollü çalıştırılması ile enerji tüketiminin azaltılması, kazan besi suyunun güneş kollektörleri ile ısıtılması ve buhar vanalarının ceketlerle yalıtılması gibi uygulamalar yapılacak. Bu proje bizi yüreklendirdi. Bu tür destekler sürmeli” diye konuştu 

Projeye katıldığımız için çok şanslıyız 

Şentaş Yönetim Kurulu Üyesi Temel A. Şen, verimliliğin ve maliyetlerin öneminin gittikçe arttığı günümüzde bu yöndeki iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Çabalarımızla tam zamanında çakışan Eko-Verimlilik Programı bizleri çok mutlu etti. Bu projeye dahil olduğumuz için çok şanslıyız. Proje kapsamında ciddiyetle takip edilen sarfiyat değerleri, üretim aşamaları ve çıktıları değerlendirerek iki ana başlıkta çalışma başlattık. Proseslerimize dair iki önemli kısımda yapılacak iyileştirmeler, yeni makine alımları, enerji ve su sarfiyatı ile atık iyileştirmesi konularındaki avantajlar ile çevreye verilecek zarar azaltılacak, kaynaklar da etkin kullanılacak. Elde edilen verimli çıktıların Türkiye'de örnek alınarak uygulanacağını düşünüyoruz”dedi.

Bu konularda ilginizi çekebilir