10 °C

Tat Gıda, Harranova Besi Çiftliği'ni ABD'li ortağına sattı

Koç Holding şirketlerinden Tat Gıda, Harranova Besi ve Tarım Ürünleri’ndeki yüzde 58.15 hissesini, aynı işletmede yüzde 10 ortak olduğu ABD’li salça devi Morningstar'a devrediyor

Tat Gıda, Harranova Besi Çiftliği'ni ABD'li ortağına sattı

İSTANBUL - Koç Holding şirketlerinden Tat Gıda, Harranova Besi ve Tarım Ürünleri'nde sahip olduğu yüzde 58.15 hissenin tamamını ABD merkezli Morningstar şirketine satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Morninstar'ın Harranova Besi ve Tarım Ürünleri'nde yüzde 10 hissesi bulunuyordu. Harranova Besi ve Tarım Ürünleri'nde yüzde 16.47 hissesi bulunan Koç Holding ile yüzde 15.38 hissesi bulunan Koç Topluluğu şirketleri de paylarını aynı koşullarda ABD'li şirkete devredecek. Böylece Harranova Besi ve Tarım Ürünleri'nin yüzde 100'ü ABD'li Morninstar'ın olacak. Geçen hafta kendi bünyesinde bulunan Maret'i satan Tat Gıda, bir başka markasını elinden çıkartmış olmayacak. Anlaşma ile Tat Gıda sadece Harranova Besi ve Tarım Ürünleri'ndeki hisselerini devretmiş olacak.

Yüzde 10 hissedardı

KAP'ta yer alan açıklamada da Tat Gıda'nın Harranova'da sahip olduğu yüzde 58.15 hissesinin tamamını devrettiği, sözleşmeye taraf olan hissedarlardan Koç Holding'in yüzde 16.47, Koç Topluluğu şirketlerinin de yüzde 15.38 paylarını aynı koşullarda devredeceği belirtildi. Açıklamaya göre, satışa konu olan yüzde 90 hissenin baz fiyatı 6.28 milyon lira olarak belirlenirken, kapanıştan en az 3 iş günü önce hesaplanacak mevcut nakit ve nakit benzerleri ile kamu alacakları dikkate alınarak yapılacak düzeltmeye tabi tutulacak. Düzeltilen fiyat üzerinden hesaplanacak satış bedeli kapanışta peşin olarak tahsil edilecek. Şirketin sermayesinin de 32 milyon liralık kısmı nakit, 60 milyon liralık kısmı da geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek üzere toplam 92 milyon TL azaltılarak 115 milyon liradan 23 milyon liraya indirilmesine ilişkin sözleşme değişikliği için 11 Temmuz'da genel kurul toplantısı yapılacak.

Tat Gıda'dan yapılan KAP açıklaması şöyle:

''Şirketimizin 23 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, bağlı ortaklığımız Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.'nde ("Harranova") sahip olduğumuz %58,15 oranındaki hisselerin tamamının, halihazırda Harranova sermayesinde %10 paya sahip, merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan The Morning Star Company'e ("Morningstar") satışı konusunda bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede yer alan önemli hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
- Harranova'da %16,47 oranında pay sahibi olan Koç Holding A.Ş. ile %15,38 oranında pay sahibi olan diğer Koç Topluluğu şirketleri de sözleşmeye taraf olup, aynı koşullarda hisselerini devredeceklerdir.
- Hisse devri, Rekabet Kurulu'nun onayını ve Harranova'da yapılacak sermaye azaltımını takiben gerçekleştirilecektir. 
- "Harranova" markası Tat Gıda adına tescil edilecektir.
- Satışa konu toplam %90 oranındaki Harranova hissesinin baz fiyatı 6.280.000 TL olup, kapanıştan en az 3 iş günü önce hesaplanacak mevcut nakit ve nakit benzerleri ile kamu alacakları dikkate alınarak yapılacak düzeltmeye tabi tutulacaktır. Düzeltilen fiyat üzerinden hesaplanacak satış bedeli kapanışta peşin olarak tahsil edilecektir.

Yukarıda açıklanan önkoşullar sonrasında hisse senetlerinin devri gerçekleştirilecek olup, Harranova yönetim kurulu tarafından, sermayesinin 32.000.000,-TL'lık kısmı nakit, 60.000.000,-TL'lık kısmı Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmek suretiyle  92.000.000.- TL azaltılarak 115.000.000.- TL'den 23.000.000.- TL'ye indirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için 11 Temmuz 2014 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.''

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.