TSE şirket kuruyor

TSE tarafından yurt dışında da faaliyette bulunacak, 100 milyon lira sermayeli Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi Anonim Şirketi kurulacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yurt dışında da faaliyette bulunacak, 100 milyon lira sermayeli Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi Anonim Şirketi kurulacak. 

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, merkezi İstanbul'da olmak ve yurt dışında da faaliyette bulunmak üzere TSE tarafından 100 milyon lira sermayeli Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ kurulmasına izin verildi. TSE'nin standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmı, esas sözleşmesinde belirtilen amaç ve faaliyet konularına uygun olarak şirket eliyle yürütülebilecek.  

Şirket yönetim kurulu 5 üyeden oluşacak ve buraya atanacaklarda devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yüksek öğretim yapmış ve en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olma şartları aranacak.  

Şirket faaliyet konusuyla ilgili Ekonomi Bakanlığının görüşü ve TSE'nin ilgili olduğu bakanın izniyle yerli veya yabancı şirketlere iştirak edebilecek. Şirket esas sözleşmesi Ekonomi, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığın görüşleri alınarak TSE'nin ilgili olduğu bakanın onayıyla düzenlenecek. Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabi olacak.

Şirket yönetim kurulu ve personel 

Şirket yönetim kurulu üyelerine her yıl Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadi teşebbüsleri için belirlenen miktarı aşmayacak şekilde genel kurul tarafından tespit edilen miktarlarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilecek. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin mali haklarını belirlerken performans hedefleri gerçekleşmelerini de dikkate alacak. Şirkette istihdam edilecek personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları yönetim kurulunca belirlenecek. 

Şirketin özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerinde şirket pozisyonlarında bulunan toplam personel sayısının yüzde 5'ini geçmemek üzere sınırlamalara tabi olmaksızın yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilecek. 

Etiketler