Yıldız rekabete ‘Mükemmellik Yolu’ ile hazırlanıyor

Yıldız Holding, bünyesindeki tüm şirketlerde yürütülen operasyonel mükemmellik çalışmalarını daha da geliştirerek 'Yıldız Mükemmellik Yolu' adıyla tek bir çatı altında topladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Yıldız Holding şirketlerinde devam eden, sürdürülebilir karlı büyüme ve rekabette bir adım önde olma hedefine hizmet eden operasyonel mükemmellik yolculuğu bu yıl ilk defa düzenlenen, örnek uygulamaların paylaşıldığı ve çalışanların ödüllendirildiği özel bir güne dönüştü.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, Operasyonel Mükemmellik Genel Müdürü Süheyl Aybar, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar 4 Eylül 2014 tarihinde “Yıldız Mükemmellik Yolu” gününde buluştu. Şair, yazar, araştırmacı Sunay Akın keyifli sohbetiyle, S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri’nin Genel Müdürü Kerem Okumuş çevre ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmasıyla toplantıya farklı bir bakış açısı getirdi.

Sektörlerinde Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan, Yıldız Holding şirketlerinden Ülker Çikolata, Ülker Bisküvi, Ak Gıda ve Besler yıl boyunca bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları paylaşırken, Yıldız Mükemmellik Yolu ödülleriyle başarılarını taçlandırdı. Gelecek için operasyonel mükemmelliğin şart olduğunu dile getiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding’in 2020 vizyonu çerçevesinde uluslararası operasyonun toplam ciro içindeki payını artırmayı hedeflediklerini ve sadece Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde rekabete hazır olduklarını söyledi.

Bu rekabet ortamında da operasyonel mükemmellik, kalite ve inovasyon çalışmalarının önemine dikkat çeken Ülker “İş yaptığımız tüm alanlarda sürdürülebilir karlı büyümeyi yakalayacağız. Gerçekleşen ve planlanan projelerle Yıldız Mükemmellik Yolu bir iş yapış biçimi, bir şirket kültürü haline gelecek. Bu yolculuk tüketicilerimizi, hissedarlarımızı ve çalışanlarımızı memnun edecek. Doğru stratejiler ve doğru adımlarla, sadece kendi sektörümüzde değil, diğer sektörlerde de örnek gösterilen bir firma olacağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin lider gıda ve içecek şirketi Yıldız Holding’in, Türkiye’de ve faaliyet gösterilen diğer bölgelerde gelişim ve değişime odaklanarak, en verimli şirket olma hedefi ile çalıştığını belirten Gıda Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü “ çalışmalarımızla global arenada da örnek olmak istiyoruz” dedi.

Operasyonel mükemmelik ile iş süreçlerine yalınlık ve kolaylık sağlayan bir standart getirildiğine değinen ve sistemlerin şirkete, tüketiciye, ülkeye değer katacak şekilde işlemesinin öneminin altını çizen Tütüncü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıldız Mükemmellik Yolu üç temel başlık üzerine kurulu; mükemmelliği teşvik eden bir ortam, bu ortamda çalışan mükemmel sistemler ve bunların getirdiği mükemmel sonuçlar. Bu denklemin en önemli parçası ise çalışanlarımız. Riskleri ve fırsatları değerlendirerek yerinde kararlar alan, onları süratle uygulayan ve başarılı sonuçlara ulaşan bir insan kaynağına sahip olmak şirket olarak bizi liderliğe taşıyan en önemli unsur.”

Sürdürülebilir karlı büyümenin her şirketin olduğu gibi Yıldız Holding’in de öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Tütüncü “bunu sağlamak için ise günün şartlarına göre sürekli gelişim ve değişim göstererek başarıyı kalıcı hale getirmenin şart olduğunun altını çizdi. Tütüncü sözlerine şöyle devam etti: “Bu yüzden de Yıldız Mükemmellik Yolu şemsiyesi altında sürdürdüğümüz tüm çalışmaları şirket kültürü olarak benimsiyoruz. Bu kültür aracılığıyla tüm çalışanların katılımını sağlıyor, onların dinamik ve yenilikçi fikirlerini vizyonumuza katıyoruz. Bunların yanı sıra çevre ve sürdürülebilir bir dünyanın korunması da önceliklerimiz arasında. Ekonomik büyüme ile birlikte çevreyi gözeten, doğal kaynakları etkin kullanan, iş sağlığı ve güvenliğine daha da önem veren, bugünün ihtiyaçlarını geleceğin kaynaklarını zora sokmadan karşılayan, bu alanda da sektöre liderlik eden bir şirket olmak için çalışıyoruz.”

Yıldız Holding’in “yeşil projeleri”

Yıldız Holding genelinde 4 yılda toplam 39.7 milyon TL’lik çevre ve enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirildi. Satış ve dağıtım ağındaki yeniden yapılanma ile 2 bine yakın araç trafikten çekilerek 4.7 milyon litrelik yakıt tasarrufu sağlandı. Enerjinin verimli kullanılması ve tasarruf çalışmaları sonucunda 225,3 milyon kW/saat tasarruf edildi. Bunun karşılığında 102 bin ton eşdeğerinde karbondioksit salınımı engellenmiş oldu. Bu da 306 bin adet ağaç dikme etkisine eşdeğer. Holding bünyesinde yer alan işletmelerde enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 102.073 ton CO2 emisyonu azaltımı sağlandı.

Fabrikalarda tüketilen enerjinin ve dolayısıyla karbon emisyonlarının düşürülmesi için son üç yılda yapılan çalışmalar sonucunda da yıllık elektrik tüketiminde ortalama % 8, yıllık doğalgaz tüketiminde ise yıllık % 6,5 oranında tasarruf elde edildi. Yapılan tasarruflar sonucunda CO2 salınımı % 11 azaltıldı.

Ayrıca, işletmelerdeki atıklardan ve atık sulardan enerji geri kazanımı projeleri gerçekleştirildi. Son bir yılda, doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik yürütülen faaliyetler sonucunda 200 milyon litre (4 bin kişinin bir yıllık su tüketimine eşdeğer miktarda) su tasarrufu sağlandı. İşletmelerdeki karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelim hızlandırıldı.

Yıldız Mükemmellik Yolu ile, yapılan çalışmaları geliştirip Yıldız Holding standardı haline getirerek tüm paydaşlara değer katan sistemler oluşturulduğunu, üretkenliğin arttığını, kayıpların yok edildiğini ve maliyetlerin azaldığını ifade eden Operasyonel Mükemmellik Genel Müdürü Süheyl Aybar tüm çalışanların bu “sürekli gelişim” yolculuğuna dahil olduğunun altını çizdi. Böylelikle kaynakların daha da verimli kullanıldığını söyleyen Aybar bu sene yapılan çalışmalardan ise şu örneği paylaştı:

“Ülker Bisküvi Gebze fabrikasındaki 8.tesis, bir futbol sahası uzunluğuyla Türkiye’nin en büyük çubuk kraker fırınına sahip. Sadece bu tesisin 14 günlük üretimi dünyanın çevresine eşdeğer uzunlukta. Operasyonel mükemmellik çalışmaları sayesinde burada % 25-30 ilave verimlilik ve kapasite kazanımı sağladık. Bu kazanım, tüm çalışanları kapsayacak şekilde oluşturduğumuz otonom hat ekiplerinin birbirinden değerli birçok küçük iyileştirme projesini hayata geçirmesi sonucu, ambalaj paketlemede darboğaz noktalarının giderilmesi ve verimlilik artışı sayesinde ortaya çıktı. Ülker Bisküvi’deki diğer tesislerin verimlilik artışının büyük tonajlara ulaşarak ülke kaynaklarının daha verimli kullanımına büyük katkı sağlayabileceğini öngörüyoruz ve bu yönde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Operasyonel mükemmellik çalışmaları ile imalat dönüşümlerimizi hızlandırıyor, kaynak israflarını kökünden önlüyor ve böylece ülkemize katma değer kazandırmış oluyoruz. “
 

Bu konularda ilginizi çekebilir