Çevreye duyarlılık dijital ortamda artıyor

ÇEVKO Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre yüz yüze yapılan anketlerde tüketicilerin yüzde 23’ü 'Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım' derken; dijital ortamda gerçekleştirilen anketlerde bu oran yüzde 62’ye çıkıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) “İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması” sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, 3 kişiden sadece bir kişi ambalaj atıklarını topluyor.

ÇEVKO Vakfı’nın ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda tüketici tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaçlayan “İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Yapılan Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 3 kişiden sadece bir kişi ambalaj atıklarını topluyor. Araştırmanın ilginç bir diğer sonucu da, dijital medya araçlarını kullananların çevreye daha duyarlı olması. Yüz yüze yapılan ankette tüketicilerin yüzde 23’ü “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım” derken; dijital ortamda gerçekleştirilen ankette bu oran yüzde 62’ye çıkıyor.

Yüz yüze ankette her 3 kişiden birisi ambalaj atıklarını topluyor

İstanbul genelinde yapılan “Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması” nda, tüketicilerin yüzde 23’ü “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım” derken; “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 15 oldu.
İstanbul genelindeki tüketicilerin yüzde 32’si ise “Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım” dedi. İstanbul’da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin yüzde 47’si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 40’ı bu konuda bilgisi olmadığını, yüzde 13’ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti.

Ambalaj atıklarını ayrı toplamada sorumluluklarını yerine getiren ilçe belediyelerinin bölgelerinde yaşayan tüketicilere bu konudaki çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgilendirme yapması gerektiği analizine ulaşılan araştırmada; ambalaj atıklarını ayrı biriktiren İstanbullu tüketicilere, muhteviyatı nedeniyle toplanmasında ayrı bir özen ve dikkat isteyen cam ambalaj atıklarını ayrı toplayıp toplamadıkları da soruldu. Ambalaj atıklarını ayrı topladığını belirten tüketicilerin yüzde 51’i, cam ambalaj atıklarını da diğer ambalaj atıkları ile birlikte topladığı bilgisini verdi.

Dijital ortamdaki tüketici daha duyarlı

Dijital araştırma ile Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarının analizinde; dijital medya kullanıcılarının çevre ve doğaya karşı daha duyarlı tutum sergilediği, doğaya duyarlılıkta ve ambalaj atıklarını ayrı toplamada oranlarının yükseldiği görüldü. Bu grubu oluşturan tüketicilerin yüzde 62’si “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım” derken, “Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim” diyenlerin oranı yüzde 44 oldu.

İstanbul genelinde ambalaj atıklarını ayrı toplayan genel tüketici oranı yüzde 32 iken, İstanbul’daki dijital medya kullanıcıları tüketicilerde ambalaj atıklarını ayrı toplama oranı yüzde 70’lere vardı. Ayrıca, cam atıkları ayrı diğer ambalaj atıklarından ayrı biriktirenlerin oranı da, dijital dünya kullanıcısı tüketicilerde yüzde 57’lik oranla daha yüksek çıktı. İstanbul’da yaşayan dijital dünya kullanıcılarına da bağlı oldukları ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplayıp toplamadığı da soruldu. Bu sorunun “Evet, ayrı topluyor” yanıtının oranı yüzde 71, “Hayır, ayrı toplamıyor” yanıtının oranı ise yüzde 29 oldu.

Toplumsal bilincin artması gerekiyor

Araştırmayı değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer; “İstanbul’da en kalabalık kitlelerin bulunduğu 11 büyük ilçede yaşayan 503 tüketici ile yüz yüze; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise 1.133 kişi ile dijital ortamda yapılan görüşmeler, istatistiki olarak anlamlı verileri elde etmemizde yeterli sonuçlara ulaşmamızı sağladı. Birçok önemli verinin yanı sıra her üç kişiden sadece bir kişinin ambalaj atıklarını ayrı topladığını ortaya koyan araştırma, bu konuda toplumsal bilincin fazla artması gerektiğini ifade ediyor” dedi. Ambalaj atıklarının ayrı biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılmasının hayati önemine dikkat çeken Mete İmer, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadelede, atıkların kaynak olarak geri dönüşüme kazandırılması ve tüketicilerin nezdinde, toplumun her kesiminde bu farkındalığın artması gerektiğini kaydetti. İmer ayrıca, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminde, cam ambalaj atıklarının diğer ambalaj atıklarından ayrı toplanması ve geri dönüşüme sağlıklı bir şekilde sevk edilmesinin önemine de dikkat çekti.

Etiketler