Gezegenin yıllık bütçesini sekiz aylık sürede tükettik

Gezegenin yıllık biyolojik kapasitesinin kullanıldığı ve tüketimin talebin üstüne çıktığı günü belirten Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 13 Ağustos’u işaret ediyor. Geçen yıla göre gezegenin bütçesini altı gün önce tükettik.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Tüketim alışkanlıklarımız gezegenin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Dünyadaki doğal kaynakların kendini yenileyebilmesi için tüketimin belli bir seviyede tutulması gerekiyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımız ise bu sınırları zorluyor. Gezegenin yıllık biyolojik kapasitesinin kullanıldığı ve tüketimin talebin üstüne çıktığı günü belirten Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 13 Ağustos’u işaret ediyor. Geçen yıla göre gezegenin bütçesini altı gün önce tükettik. 2014’te Dünya Limit Aşım Günü 19 Ağustos’a denk geliyordu. 

WWF’in stratejik ortağı Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network–GFN) Başkanı Mathis Wackernagel bu yılki sonuçları, “1970’lerdeki ilk ekolojik limit aşımından bu yana insanoğlunun karbon ayak izi iki kattan fazla arttı. Ekolojik ayak izimiz ile dünyanın biyolojik kapasitesi arasında gittikçe açılan uçurumun en büyük nedeni sera gazı emisyonları” sözleriyle değerlendirdi. 

Wackernagel, bu yıl sonunda Paris’te yapılacak İklim Zirvesi’nden çıkacak küresel bir anlaşmanın ekolojik ayak izimizin küçülmesine yardımcı olacağına dikkat çekti. 

Türkiye’nin karbon ayak izi 1990’dan bu yana yüzde 110 arttı 
Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında Türkiye’nin de sorumluluklarının olduğunu hatırlatan WWF-Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke, “Ülkemizin karbon ayak izi 1990’dan bu yana yüzde 110 oranında artı. Bunun ana nedeni enerji sektörü. Zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye bu artışın önüne geçebilir. Örneğin, elektrik enerjisi üretimi için yapılan yatırımlarda kömür yerine rüzgar ve güneşe öncelik verilirse hem elektrik talebi karşılanabilir hem de emisyon artışı sınırlandırılabilir” dedi. 

Yıl sonunda Paris’te gerçekleşecek İklim Zirvesi’nde (COP 21) ortalama sıcaklık artışının 2 dereceyi geçmemesi konusunda anlaşmaya varılması hedefleniyor. Bu ortak hedef, tüm ülkelerin 2070’e kadar fosil yakıt kullanımından vazgeçmesi için yeni politikalar çizilmesini gerektirecek. Global Footprint Network verilerine göre, 2030 itibarıyla küresel seragazı emisyonlarının günümüzdeki seviyesinden yüzde 30 oranında daha az olduğu bir senaryoda, Dünya Limit Aşımı Günü, 16 Eylül’e gerileyecek. Ancak tam aksinin yaşanması halinde, yani bugünkü iklim politikalarının devam etmesi halinde, 2030’da Dünya Limit Aşımı Günü Haziran sonuna kayacak. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için iki gezegene ihtiyaç duyulacak.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “Doğal kaynaklarımızı fütursuzca tüketmemizin bedeli bize kuraklık, kıtlık, ormansızlaşma, toprak erozyonu, biyoçeşitlilik kaybı ve doğal afetlerle geri dönüyor. Mevcut kaynakların yedi milyarlık gezegenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor oluşu, düşünce sistemimizden başlayarak yaşam biçimimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor” dedi. Gezegenin sınırlarını aşmadan herkes için gıda, su ve enerji güvenliği sağlamanın mümkün olduğunu belirten Baştak, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, herkesin gezegenin kapasitesine uygun bir şekilde yaşamasını gerektiriyor. Bu da, ekolojik ayak izimizi dünyamızın doğal kaynak bütçesi içinde tutabildiğimiz sürece mümkün. Dünya genelinde ve tüm sektörlerde acilen cesur adımların atılması gerekiyor.”

Bu konularda ilginizi çekebilir