Su kaynakları havza yönetimiyle korunacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su politikalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunmasını hedefliyoruz." dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde yapılan Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 8'inci ve Havza Yönetimi Merkez Kurulunun 5'inci Toplantısı'na katıldı. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, su yönetimi konusunda karar alma mekanizmalarının, tüm paydaşların yer aldığı kurullar eliyle yürütülmesini önemsediklerini söyledi.

"Bizde de su kaynakları azalacak"

Kirişci, Türkiye'nin "su stresi" altındaki bir ülke olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemiz, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden olan Akdeniz Havzası'nda bulunmaktadır. Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de su kaynakları azalacaktır. Bu azalma, tahminlere göre yüzde 25 civarında olacaktır. Bu rakamları değerlendirdiğimizde, su ile ilgili yetki ve sorumluluğu olan tüm paydaşların koordinasyon ve işbirliği içinde hareket etmelerinin önemi daha da artmaktadır."