12 °C

BEBKA'dan 1,1 milyon lira bütçeli destek programları

Ajansın başvurularını almaya başladığı iki destek programından birinin bütçesi 500 bin lira, diğerinin bütçesi de 600 bin lira olarak belirlendi

BEBKA'dan 1,1 milyon lira bütçeli destek programları

BURSA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2014 yılı "Teknik Destek" ve "Doğrudan Faaliyet Desteği" programlarını başlattı.

Bütçesi 500 bin lira olan "Teknik Destek Programı"ndan proje başına 15 bin liraya, 600 bin lira bütçeli "Doğrudan Faaliyet Desteği Programı"ndan ise 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.

BEBKA Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum ve kuruluşların eğitim ile danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı, uzman ve danışman desteği sağlamaya yönelik Teknik Destek Programının bütçesi 500 bin lira olarak tespit edildi.

Program kapsamında proje başına 15 bin liraya kadar destek sağlanacak ancak başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp talep edilen teknik destek, ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla verilecek.

Projelerle ilgili öncelikli konular şöyle:  

"Kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilikçilik, iş gücü, üretim ve enerji verimliliği, gıda güvenliği, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik için bu alandaki mevzuata yönelik yaygınlaştırma ve bilinçlendirmenin artırılması, özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması, öncelikle eğitim ve sağlık hizmeti sağlayan kurumların insan kaynağı kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi ve tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi."

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

BEBKA'nın 600 bin lira bütçeli "Doğrudan Faaliyet Desteği Programı"nda ise başta enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, su, toprak ve hava kirliliği yönetimi, sektörel çevre sorunları, turizm (sağlık turizmi, eko turizm ve benzeri), Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi ile bölgede yapılması planlanan büyük ölçekli yatırım kararlarına katkı sağlayacak fizibilite çalışmaları, öncelikli konular olarak belirlendi.

Söz konusu destek için talep edilebilecek destek tutarı asgari 25 bin, azami 75 bin lira olacak.

Her iki programa da yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin başvurabileceği belirtildi.

Teknik Destek Programı yıl sonuna kadar açık kalacak ve başvurular, temmuz-ağustos, eylül-ekim, kasım-aralık aylarını kapsayan dönemlerde değerlendirilecek. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ise 28 Kasım'a kadar açık kalacak. Bu programın değerlendirmeleri de başvuru geldikçe olacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.