4 °C

Türk Eximbank, ihracata sağladığı desteği 40 milyar dolara çıkaracak

Her 100 dolar ihracatın 26 dolarının Eximbank tarafından finanse edilmesini hedeflediklerini bildiren Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, AKİB üyesi ihracatçılarla daha çok çalışmak istediklerini vurguladı.

Türk Eximbank, ihracata sağladığı desteği 40 milyar dolara çıkaracak

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017 yılı hedefl erinin, ihracata sağladıkları desteği 40 milyar dolara çıkarmak, sonraki yıllarda ise, ihracata verilen katkıda Güney Kore'yi geçerek ilk sıraya yükselmek olduğunu belirtti.

Türk Eximbank'ın Türkiye'nin tek resmi destekli ihracat finansman kuruluşu olarak, ihracatçılara, döviz kazandırıcı hizmetler alanındaki firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlere sağladığı nakdi kredi ve alacak sigortası desteği ile ülke finansmanında önemli bir rol oynadığını belirten Yıldırım, bankacılık sektörü tarafından sağlanan ihracat kredilerinin yüzde 42'sinin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığını anlattı. 2016 yılında ihracatçılara sağladıkları nakdi kredi ve sigorta desteğini bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında artırarak 33 milyar dolara yükselttiklerini belirten Yıldırım, böylece Türkiye tarafından gerçekleştirilen her 100 dolarlık ihracatın 23 dolarına finansman desteği verdiklerini vurguladı. Bankanın 2017 yılı hedefinin ise sağladığı desteği yüzde 21 oranında artırarak 40 milyar dolara çıkartmak olduğunu bildiren Yıldırım, "Bu sayede her 100 dolar ihracatın 26 doları Eximbank tarafından finanse edilecektir." dedi.

"Üretim gücünüz ihracata dönüşsün" diyerek ihracatçılara seslenen Yıldırım, AKİB üyesi ihracatçılarla daha çok çalışmak istediklerini dile getirdi. İhracatçılar için ihracat öncesi, satış ve sonrasını kapsayan 28 farklı programları olduğunu aktaran Yıldırım, 12 ilde ihracatçılara yönelik doğrudan hizmet noktasının olduğunu bununla birlikte bankalar ve faktöring firmaları ile yapılan anlaşmalar neticesinde her ilden Eximbank'a ulaşılabildiğini vurguladı. Türk Eximbank'ın ihracata verilen katkı sıralamasında Güney Kore'nin arkasında yer aldığını belirten Yıldırım, önümüzdeki birkaç Türk Eximbank, ihracata sağladığı desteği 40 milyar dolara çıkaracak yıl içerisinde hedefl erinin Güney Kore'yi geçerek ilk sıraya yükselmek olduğunu vurguladı.

Yıldırım 2017'nin ihracatta atılım yılı olduğunu belirterek bu yıl Türk Eximbank'ın nakdi kredi ve alacak sigortası desteğinin artırılması amacıyla yeni uygulamaların ihracatçıların hizmetine sunulması ve yeni pazarlara açılmanın kolaylaştırılması amacıyla diğer ülkelerdeki ihracat finansman kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliklerinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, Türk Eximbank'ın mevcut durumda 7 bin 700 olan müşteri sayısını artırmak istediklerini kaydeden Yıldırım, Türkiye'de bulunan 65 bini mal ihracatçısı, kalanı döviz kazandırıcı hizmetler ve yurtdışı müteahhitlik alanında faaliyet gösteren firmalar olmak üzere toplam 100 bin ihracatçıya ulaşmayı hedefl ediklerinin altını çizdi. Yıldırım, " Bu amaçla ihracatçı ve sanayicilerle gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine, yeni iller ve sektörler ile devam edeceğiz. Bunun yanında Bankanın organizasyon yapısı da daha fazla ihracatçıya ulaşacak şekilde yapılandırılacak. Halihazırda Türk Eximbank'ın İstanbul'da Genel Müdürlüğü, Ankara ve İzmir'de Bölge Müdürlükleri bulunmakta. Öte yandan, 9 irtibat büromuzdan Gaziantep 2016 yılında, Denizli ise bu yıl şubeye dönüştürüldü. Bunları yakın zamanda Bursa ve Adana izleyecek. Takip eden dönemde de sırada Antalya, Kayseri ve Konya var. Ayrıca Bankamızın hiç faaliyet göstermediği yerlerde ve büyük organize sanayi bölgelerinde de kademeli olarak yeni irtibat büroları açılacak" dedi.

İhracatçılarımıza uygun maliyetli kredi desteği sunuluyor

Destek programlarından da bahseden Yıldırım, doğrudan Eximbank tarafından kullandırılan kısa vadeli kredilerinin genellikle firmalara sevk öncesi dönemde, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kullandırıldığını dile getirdi. Bunlar arasında, Merkez Bankası kaynaklı Reeskont Kredisi'nin, Eximbank'ın en uygun maliyetli kredisi olması nedeniyle yoğun bir ilgi gördüğünü belirten Yıldırım, "Bu kredi ile mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımızın genellikle 240 güne kadar vadeli bonoları LIBOR+0,75 faiz oranı ile iskonto ediliyor. Sevk Sonrası Reeskont Kredisiyle de ihracatçılarımızın yeni ve hedef pazarlarda vadeli satış imkânları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli sevk sonrası finansman desteği sağlanıyor" dedi. Ayrıca, firmaların maliyetleri ve özellikle küçük ölçekteki firmaların kredi kullanmak için teminat bulma konusunda yaşadıkları zorlukların, Eximbank ürünlerinde çeşitliliğe gittiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu çerçevede, Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kapsamında bankamızın sigorta poliçesi teminat olarak kabul edilmeye başlandı. Böylece firmalarımız başka teminata gerek duymaksızın söz konusu krediden yararlanabiliyor. Bu uygulama teminat sıkıntısı yaşayan firmalarımız için önemli bir finansman kaynağı ve bilinilirliğinin artırılması bu anlamda önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, en eski uygulamalarından olan Sevk Öncesi İhracat Kredisi'ni uzun yıllardır mevduat bankaları aracılığı ile kullandırdıklarını dile getirirken, 2014 yılından itibaren katılım bankalarını da bu sisteme dahil ettiklerine dikkat çekti. Yıldırım, şöyle devam etti: "Ayrıca, aynı dönemde kredilerimizin daha geniş bir ihracatçı kitlesine ulaştırılabilmesi amacıyla bu uygulamanın bir benzerini Sevk Sonrası Reeskont Kredisi için faktoring şirketleriyle gerçekleştirmeye başladık. Böylece, artık Eximbank müşterisi olmayan daha fazla ihracatçımız artık çok uygun maliyetlerle ihracat alacaklarını iskonto ettirerek finansmana ulaşabiliyor. Bu tür kredilerimiz için firma başvuruları, krediye aracılık eden banka ya da faktoring firması tarafından alınıyor. Daha fazla ihracatçıya ulaşılması açısından büyük bir katkı sağlıyor."

Kredi portföylerinin vadesini uzatarak, ihracata ve ihracatçılara sunulan katkının yelpazesini genişletmeye çalıştıklarını aktaran Yıldırım, bu amaçla ihracata yönelmek veya mevcut ihracatını artırmak için finansmana ihtiyaç duyan firmaların kapasite artırıcı ya da yeni yatırımlarını 2 yıla kadar geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli İhracata Yönelik Yatırım ve İşletme Sermayesi Kredisi, yurt dışında marka alımlarını da 3 yıla kadar geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli Marka Kredisi gibi orta uzun vadeli kredilerle desteklediklerini vurguladı.

Eximbank, alıcı kredilerini daha rekabetçi oranlarla sunmaya başlıyor

Türk makine ihracatçılarının gelişmiş finansal piyasalara sahip ülkelerdeki alıcılarına rekabetçi koşulları içeren alıcı kredileri ile satış yapmalarının önündeki en önemli engel olan yüksek faiz sorununun ortadan kaldırıldığını da kaydeden Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ile artık OECD üyesi ülkelerde verilebilecek en düşük faiz oranı olan Ticari Referans Faiz Oranı (CIRR) ile Türk makine ihracatçılarının Bankamızın alıcı kredileri kapsamında desteklenebileceğini, böylece ihracatçılarımızın rakipleri ile eşit şartlarda rekabet ederek hedef ülkelerde satışlarını artırabileceklerini ifade etti. Yıldırım bu çerçevede Almanya'ya yapılan plastik boru makinası ihracatını finanse ederek ilk uygulamayı gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Önümüzdeki dönemde ileri teknoloji ile üretilen yüksek katma değerli makine ihracatını bu program ile destekleyerek hem gelişmiş ülkelerdeki ihracat paylarımızın arttırılmasına hem de ileri teknoloji ile yüksek katma değerli üretim yapan sektörlerin gelişmesine destek sağlayarak ülkemizin orta gelir tuzağından çıkmasına katkıda bulunmayı hedefl iyoruz" dedi. Türk Eximbank'ın alıcı kredi programları kapsamında gelişmiş finansal piyasalara sahip olan 96 ülkedeki alıcılara 10 yıla kadar varan vadeler içeren alıcı kredileri ile makine ihracatı yapılabileceğini söyleyen Adnan Yıldırım, Eximbank'ın söz konusu mallara aynı zamanda orta-uzun vadeli sigorta desteği de sağladığını vurgulayarak özellikle teminat yaratma sorunu yaşayan makine üreticisi KOBİ'lerin Eximbank'tan alacakları orta ve uzun vadeli sigorta poliçelerini İhracat Alacakları İskonto Programı kapsamında iskonto ettirerek finansman sağlayabileceklerini de dile getirdi.

Tekstil, makina, madeni eşya madencilik ve demir-çelik...

Türk Eximbank kredilerinin sektörel dağılımı Türkiye ihracatı ile paralel bir seyir izliyor. Türk Eximbank'ın müşteri portföyünün sektörel dağılımının Türkiye ihracatına paralel bir görüntü çizdiğini ifade eden Adnan Yıldırım, "2016 yılında Bankamızın sunduğu finansman desteklerinden yararlanan sektörler arasında yüzde 23'lük payı ile tekstil-deri-hazır giyim ilk sırayı alırken, onu yüzde 13'lük payları ile makine ve elektrikli cihazlar ile madeni eşya ve madencilik sektörleri ve yüzde 11'lik paylarıyla demir-çelik ile gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri izliyor" dedi.

İhracatın gelişmesi için çalışmaya devam

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.