6 °C

bir kalkınma modeli tartışması

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı'nın 2009 yılından bu yana süren kırsal kalkınma yolculuğu "Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma" kitabıyla devam ediyor.

bir kalkınma modeli tartışması

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı'nın 2009 yılından bu yana yerel ve kırsal kalkınma alanında edindiği deneyimin bir ürünü olan "Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma" isimli kitap, okuru yeni bir kalkınma paradigmasını tartışmaya davet ediyor. Özyeğin Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitapla üretici örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, politika yapıcılar ve sahadaki uygulayıcılar için bir kaynak olmak amaçlanıyor…

Türkiye için uygulanabilir bir kırsal kalkınma modeli yaratma hedefini benimseyen Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 2009 yılından bu yana Bitlis ve Kilis köylerinde saha çalışmalarını ve yerele dair politika önerilerini kapsayan "Kırsal Kalkınma Programı"nı yürütüyor.

Programın eğitim ayağında dört yıldır sürdürülen "Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı" çerçevesinde çok sayıda akademisyen uzmanlık alanlarında eğitim verirken üretici temsilcileri de deneyimlerini aktarıyorlar. Bu eğitim programlarında ele alınan konular, "Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma" kitabında derlendi.

Tarımdaki nüfusun azalışı, gıda güvencesi ve egemenliği, işsizlik ve bölgeler arası derinleşen eşitsizlik sorunlarına işaret eden kitap, hak temelli, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma anlayışına olan ihtiyaca dikkat çekiyor.

Okura teoriyle pratiğin harmanlandığı bir kaynak olmayı hedefl eyen "Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma" kitabı dört ana başlıkta toplanan 24 makale ve röportajı içeriyor.

Kitabın ilk bölümü "Yerel ve Kırsal Kalkınmanın Kavramsal ve Tarihsel Temelleri" başlığını taşıyor. "Tarımsal Dönüşüm ve Etkileri" konusuna odaklanan ikinci bölümde ise kırın dönüşüm süreçlerinin dünü-bugünü ve toplumsal yapıda yarattığı etkiler etrafl ıca değerlendiriliyor.

Üçüncü bölümde yerel ve kırsal kalkınmada örgütlenme ve iş modellerine yer veriliyor. Bu bölümde üretici örgütleri mercek altına alınıyor, örgütlenmenin önündeki engeller, fırsatlar ve olası sonuçlar değerlendiriliyor. Kitabın son bölümünde yer alan yerel ve kırsal kalkınma programlarında etki analizi konusu literatürdeki önemli bir boşluğa dikkat çekme amacını taşıyor.

Yerel ve kırsal kalkınma konusunda gerekli operasyonel bilginin üretildiği ve bir araya getirildiği bir mecra olma hedefindeki "Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma" kitabının editörleri Faik Gür ve Murat Bayramoğlu beklentilerini şöyle özetliyorlar:

"Hak temelli, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma anlayışına ve pratiğine ihtiyacımız var. Bu kitabı eyleyişleri ve yazılarıyla var eden bilim insanlarının, üretici örgütlerinin temsilcilerinin ve sahadaki uygulayıcıların ortaklaştığı nokta, ihtiyacımız olan yeni bir kalkınma paradigmasını okurla tartışma çabasıdır. Umarız bu kitap, yerel ve kırsal kalkınma alanına ilgi duyan, bu alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler, uygulayıcılar, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve kamu çalışanları için yararlı olur."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.