12 °C

Eserleriyle yaşıyorlar

Gazeteniz Dünya'nın ve Kitap dergimizin kurucusu, basın dünyasının duayeni Nezih Demirkent'i 11 Şubat 2001'de; İÜ Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Işın Demirkent'i 3 Şubat 2006'da kaybetmiştik. Her ikisi de bugün eserleriyle yaşıyorlar…

Eserleriyle yaşıyorlar

Basın dünyasına elli yıl emek veren, Dünya Gazetesi'nin kurucusu Nezih Demirkent'in 11 Şubat'ta aramızdan zamansız ayrılışının üzerinden on yedi yıl geçti. Bizans tarihi araştırmalarının dünya çapındaki hocası Prof. Dr. Işın Demirkent'i ise on iki yıl önce yine bu ay, 3 Şubat'ta çok erken kaybetmiştik…

Nezih Demirkent, Türk basınında bir usta, bir duayendi… Gazeteciliğin bütün değerlerini taşıyan, bunları genç kuşaklara aktarmayı görev edinen bir gazeteciydi. Önünü açtığı onlarca genç, bugün medya dünyasında önemli yerlerde görev yapıyor…

70 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Demirkent, Dünya Gazetesi ile ekonomi gazeteciliğinde bir çığır açmış, Anadolu'yu ülke gündemine taşımıştı… Dünya, bugün onun ilkeleri ile saygın, güvenilir ve bağımsız bir gazete olarak yayın hayatına devam ediyor… Nezih Demirkent, mesleki örgütlere çok önem veriyordu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucuları arasında yer almıştı. Burhan Felek'in ölümünden sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) başkanlığına getirilmiş ve 10 yıl süreyle bu görevi yürütmüştü. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın da bir dönem başkanlığını yapmıştı.

Basınımızın usta kalemi, aramızdan ayrılmadan önce Türkiye Gazete Sahipleri Birliği Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini yürütüyordu. Baba ocağı Manisa'daki Celal Bayar Üniversitesi, Nezih Demirkent'e "Fahri Doktor" unvanı vermişti. Yaşamı boyunca spora büyük önem veren Demirkent, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve son ânına kadar bu görevini yürütmüştü. TGC Başkanlığı sırasında Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı'nı yöneten Demirkent, TGC'nin yayın organı Bizim Gazete'nin aylık olarak yayınını başlatmıştı. Ayrıca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirmişti.

"Toplumdaki değişimi veya dönüşümü gelecek kuşaklara birilerinin aktarması gerekir, diye düşünüyorum, bu sebeple günün olaylarını bildiğim ilkeler doğrultusunda gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyorum" diyen Nezih Demirkent'in Sayfa Sayfa Gazetecilik, Medya-Medya, Salı Yazıları (Medya-Medya 2), Son Salı Yazıları (Medya-Medya 3) adlarında dört kitabı yayınlanmıştı.

Prof. Dr. Işın Demirkent

3 Şubat 2006'da aramızdan ayrılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işın Demirkent, Almanca, İngilizce, Osmanlıca, Latince dillerini biliyordu. Eskiçağ Tarihi ile Arap Dili ve Edebiyatı yardımcı sertifikasını da almış, 1975-1976 yıllarında Frankfurt'ta J. W. Goethe Üniversitesi'nde bir yıl araştırma ve incelemelerde bulunmuştu. Işın Demirkent, 21 Mayıs 1957'de Nezih Demirkent ile evlenmişti. 1967 yılında hocası Prof. Dr. Fikret Işıltan'dan aldığı teklif üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nde asistan, 1972'de doktor, 1981'de doçent ve 1988'de profesör unvanlarını almış, 1994 yılından 2005 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştü. 1983-2001 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu asli üyeliği yapan Işın Demirkent, 2001 yılından ölümüne kadar Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Türkiye Milli Komite Başkanı ve Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) üyeliğini sürdürmüştü. Haçlı Seferleri, Haçlı Devletleri ve Bizans İmparatorluğu tarihi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olan Prof. Dr. Işın Demirkent, muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kongre ve sempozyumlara katılarak tebliğler sunmuştu.

İnsanî ve ilmî vasıflarıyla her zaman anılan Prof. Dr. Işın Demirkent'in Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1146), Mikhail Psellos'un Khronographia'sı, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Haçlı Seferleri, Bizans İmparatorluğu Dönemi İstanbul, (330 – 1453), Ioannes Kinnamos'un Historia'sı (1118-1176), Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453), Niketas Khoniates'in Historia'sı (1195-1206) İstanbul'un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması, Bizans Tarihi Yazıları, Niketas Khoniates'in Historia'sı (1180-1195) Komnenos Hanedanı'nın Sonu ve II. Isaakios Angelos Devri, Haçlı Seferleri Tarihi isimli kitapları, bugün de konuyla ilgilenenlere yol gösteren en önemli kaynaklar arasında bulunma niteliğini koruyor…

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.