16 °C

liderlik hakkında ipuçları

Büyük Liderler Nasıl Düşünür'ün amacı, okuyucuya başrolde oynayabilmesi için gereken yeteneklerini özgür bırakarak ve onu bilişsel engeller içinde kalmaktan kurtararak büyük liderler gibi düşünmesini sağlayacak araçlar sunmak...

liderlik hakkında ipuçları

DOĞAN SELÇUK

Büyük Liderler Nasıl Düşünür'ün çok basit bir mesajı var: Doğru düşünmek, iyi bir lider olmanın başlangıç noktasıdır. Yapılandırma sanatını bilen liderler, aynı şeye birden fazla perspektiften bakarlar ve daha doğru düşünürler. Bu liderler, çevrelerinde neler olup bittiği konusunda kafalarında net bir portre oluştururlar ve arzulanan sonuca ulaşmak için ne yapılması gerektiği konusunda daha net bir vizyona sahiptirler.

Liderliğin dört ana unsuru olan altyapı, insan kaynakları, siyasi ve sembolik alanlarında nasıl müzakere edeceklerini bilen liderler daha fazla şey görür ve yaparlar. Lee G. Bolman ve Terrence E. Deal bu kitabı "Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak" adlı kitaplarının daha kısa ve daha uygulanabilir bir versiyonunu talep eden okuyucularının isteği üzerine kaleme almışlar. Bu kitapta, yeniden yapılandırma ile ilgili fikirlerinin ve liderlik odaklı hazırlanmış dört çerçeveli modellerinin kompakt bir örneğini sunuyorlar. Hikâye anlatmanın genelde bir şeyler öğretmenin en iyi yolu olduğunu düşündüklerinden, büyük liderlerin düşünce ve davranışları hakkında daha gerçekçi dersler vermek için vaka ve örnekler kullanıyorlar.

Kitabın amacı, okuyucuya başrolde oynayabilmesi için gereken yeteneklerini özgür bırakarak ve onu bilişsel engeller içinde kalmaktan kurtararak büyük liderler gibi düşünmesini sağlayacak araçlar sunmak... Liderler neler olup bittiğini anlamak ve karmaşık durumlarda ne yapılacağını belirlemek için farklı zihinsel modeller kullanarak düşüncelerini genişletebilirler. Yazarlar bu kitapta tüm bunların nasıl yapılacağını okuyucuya öğretmeyi amaçlıyorlar. Bunun için okuyucuya dört farklı ve güçlü liderlik çerçevesi sunuyorlar. Bu çerçevelerin her biri organizasyonel gerçekliğin hayati bir dilimini ele alıyor. Bu dilimler ustaca birleştirildiğinde liderlerin karşı karşıya kaldıkları her durumda, zorluk ve fırsatları daha kapsamlı bir şekilde görmelerini sağlayacağını iddia eden yazarlar, herkesin kapasitesini bütüncül bir düşünmeyle geliştirebileceğini savunuyorlar.

Yazarların dörtlü liderlik çerçevesine göre başarılı liderler benzer karakteristik özelliklere sahiptirler: Yapısal liderler; ödevlerini yaparlar, net amaçlar konusunda ısrarcıdırlar, detay ve uygulamaya odaklanırlar, tecrübe ederler. İnsan kaynakları liderleri; insanlara güçlü bir inanç aşılarlar, inandıkları şeyi eyleme geçirmek için bir felsefe geliştirirler ve uygulamalarda bulunurlar, görülebilir ve erişilebilirlerdir, takım arkadaşlarını yüreklendirir ve güç verirler.

Siyasi liderler; ne istediklerini ve neler elde edebileceklerini açıklarlar, güç ve çıkar dağılımını değerlendirirler, kilit paydaşlarla bağlantılar oluştururlar, önce ikna eder, sonra pazarlık yapar ve gerekirse zorlarlar. Sembolik liderler ise diğerlerini birleştirmek ve ilham vermek için semboller kullanırlar, umut verici bir vizyon geliştirir ve iletişim kurarlar, ritüeller ve törenler düzenlerler, hikâyeler anlatırlar.

BÜYÜK LİDERLER NASIL DÜŞÜNÜR?, Lee G. Bolman, Terrence E. Deal, Türkçesi: Oya Erol, Sola Yayınları, 304 s.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap