Şimdiki âna odaklanabilmek

Mindfulness in Schools Organizasyonu'nun Türkiye eğitimcisi, aynı zamanda Türkiye'de ilk Mindfulness eğitmenlerinden olan Selmin Erk bu kitapta ânı yönetmeyi anlatıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Stres, kaygı ve dikkat dağınıklığı, yaşam kalitesini ve iş verimliliğini artırmak isteyen, yoğun bir çalışma veya sınav temposu içinde yaşayan günümüz insanını etkileyen sorunlar...

Kökleri binlerce yıllık Doğu kültürüne dayanan "Mindfulness" (Farkındalık) programıyla stres, kaygı ve konsantrasyon eksikliğinin yanında uykusuzluk, sağlıksız yeme alışkanlıkları gibi başka pek çok sorunun aşılabileceği söyleniyor. Mindfulness in Schools Organizasyonu'nun Türkiye eğitimcisi, aynı zamanda Türkiye'de ilk Mindfulness eğitmenlerinden olan Selmin Erk bu kitapta ânı yönetmeyi anlatıyor. 

Erk, Mindfulness'in "şimdi"de olma tutumunu geliştirmek olduğunu söylüyor. İnsanın yoğun yaşam temposunun içinde, zihnini toparlaması ve içinde bulunduğu âna yargısız olarak odaklanarak düşüncelerinin, duygularının ve seçeneklerinin farkında olmasıdır, diyor. Bireyin daha bilinçli bir yetişkin, daha etkili bir ebeveyn olmasını sağlayan yöntemleri içerdiğine dikkat çeken Erk, "Farkındalık zihni, anda kalmaya eğitmek, dikkat ve konsantrasyonu geliştirmek, duygusal denge, dayanıklılık, esneklik kazanabilmek, farklı seçenekleri ve bakış açılarını görebilmek, dikkati kaygıdan çekip yapıcı çözümlere yöneltebilmek ve yaşamdan daha çok keyif alabilmek adına yargısız bir şekilde şimdiki ânâ odaklanabilmektir." diyor. 

Beynin işleyişinden yola çıkarak oluşturulan, Harvard, UCLA ve Oxford gibi üniversitelerin dersleri arasına giren Mindfulness programı, eğitim, iş hayatı, spor, psikoloji ve tıp alanlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor. 

Şimdiki Zamanın İçinde Mindfulness, Ânı Yönetme Sanatı, Selmin Erk, Koton Kitap, 144 s.