13 °C

uyum sağlama yeteneğiniz var mı?

Max McKeown'a göre, en başarılı uyarlamacılar meraklı kişilerdir. Onlar istikrarın tehlikeli bir yanılsama olduğunu kavrar ve var olan ile hem iyi hemde kötü yönde olabilecekler arasındaki sınırların ötesine geçebilirler.

uyum sağlama yeteneğiniz var mı?

Öngörülebilir bir gelecekte, gelecek artık öngörülemez olacak ve belirsizlikler hüküm sürecek. Birçok olay planlarımızı boşa çıkaracak ve zamanımızın bir kısmını başkalarının eylemlerine karşılık vererek geçireceğiz.

Ve eğer bir uyarlanma gereğinin önemini algılamazsak, herhangi bir değişiklik yapmamız gittikçe zorlaşacak. Birçok kuruluşta zayıf performansın ve başarısız liderliğin oldukça yaygın bir açıklaması olarak "yeterince hızlı adapte olamadık" gerekçesinin öne sürüldüğünü biliyoruz. Fazla yavaş davranmanın ölümcülsonuçlarayolaçtığıbirçokvaka analiziokuyoruz.

Max McKeown'a göre, en başarılı uyarlamacılar meraklı kişilerdir. Onlar istikrarın tehlikeli bir yanılsama olduğunu kavrar ve var olan ile hem iyi hemde kötü yönde olabilecekler arasındaki sınırların ötesine geçebilirler. Açık seçik belli soruların ötesinde açık seçik olmayan yanıtları arar ve geçerli seçenekleri artırmanın bir yolu olarak kabul edilemez görünen akla kucak açarlar. Önlerinde duran tercihleri basitçe kabullenmeyip aktif bir şekilde daha iyi çözümlerin, yeni tercihlerin peşinedüşerler.

Uyum sağlamamız gerektiğinin bilincine varmak iyi bir başlangıçtır, ama bu yeterli olmaz. Bir problemin varlığından haberdar olmamız mutlaka onu çözebileceğimiz anlamına gelmez. Fırsatların varlığını görebiliriz, ama bu onlardan başarıyla yararlanabileceğimiz anlamınada gelmez. Hangi uyarlanmaların gerekli olduğunu anlamadıkça, yanlış hamleler yapma olasılığımız artar.

Ne tür bir uyarlanma gerektiğini daha iyi anlamak için denemeler yapma isteği duymak gerekir, ama aynı zamanda bu deneylerden ders çıkarmak için bir toplu öğrenme yetisi de gerekir. Bir topluluk içindeki çoğu kişi için yanlışlıkların farkına varmak, bu durumda ne yapılması gerektiği konusunu samimi, açık yürekli ve yaratıcı bir yaklaşımla ele almaktan daha kolaydır. Bu nedenle, kitapta grubunuzdaki radikallere katkıda bulunma özgürlüğü tanımanın önemi üzerinde duruluyor. Ayrıca iyi çalışanlarınızın sadakatsizlik hissine kapılmadan katkıda bulunmasına olanak sağlamak için, grubunuzdaki bazı kişilerin radikal doğasını özgür bırakmak da önem arz ediyor. Gerçekten etkin bir uyarlanma için bir B planı gerekir, ama aynı zamanda X, Y ve Z planlarıda gerekir. Geleceğe hayal gücüyle yaklaşabilir ve olasılıkları ölçüp biçebilirsiniz ve olaylara hayal gücüyle karşılık verebilirsiniz.

Uyum sağlama gereğini fark ettikten ve ne tür bir uyarlanma gerektiğini belirledikten sonraki adım, fiilen gerekli değişiklikleri yapmaya başlamaktır. Bu, gerekeni yapmakla, diğerlerini de sizinle birlikte harekete geçirmeyi ve tüm çabaları oynanmakta olan oyunun niteliğini değiştirebilecek şeylere odaklanmayıharmanlamaktır.

Bu kitapta ele alınan tüm kurallar üç uyarlanma adımıyla ilgilidir ve bu adımlardan üçü de yeni fırsat ve problemlere tekrar tekrar uyarlanabilen bir kültürü geliştirmek için zorunludur. Belli bir yere varmak gibi bir amaç yoktur. Durumumuz, gereksinmelerimiz ve arzularımız devamlı değiştiğinden, sonsuza kadar değişmez, tek bir yanıt yoktur. Hiçbir şey sabit değildir, kolektif düşünmeve hareket yetimizi ilk günden beri devamlı dönüşüme uğrayıp gelmiştir.

UYUM SAĞLAMA YETENEĞİ, Max McKeown, Türkçesi: Ümit Şensoy, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 202s.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.