yedi adımda kurumsallaşma

Altay Ayhan'ın 7 Adımda Hayalimdeki Şirket kitabı iki bölümden oluşuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İçinde bulunduğumuz gün geçtikçe zorlaşan sosyal ve ekonomik koşullarda bir aile şirketinin nesillerden nesillere nasıl başarıyla yönetilebileceğine dair örneklerin anlatıldığı 7 Adımda Hayalimdeki Şirket, iki bölümden oluşuyor.

Altay Ayhan kitabının ilk bölümünde kurumsallaşma amacıyla kurulması gereken yönetim sisteminin basamaklarını, ikinci bölümünde ise eğitim yıllarından iş hayatındaki tecrübelerine kadar hayatının kesitlerini anlatıyor. Yazara göre, bir organizasyonun başarısındaki en büyük etkenlerden biri kurumsallıktır. Ayhan, kitabında kurumsallaşmaya yönelik yaptığı kurgunun 7 adımını detaylarıyla açıklıyor bize.

Birinci adım, ortak bir akıl toplantısının düzenlenmesidir. Karar mekanizmasında olan kişiler, şirketin tüm artı ve eksilerini değerlendirip şirketin geleceğine yönelik stratejik kararları oluştururlar. Her konuyla ilgili yapılan toplantılar sonunda bir aksiyon planı çıkarılır ve sonra ekipler kurulur. İkinci adım, insan kaynakları planlama toplantısıdır. Yazar, ikinci adımda insan kaynaklarının öneminden ve insan kaynakları temel süreçlerinden bahsediyor. Çünkü başarılı şirketlerde İK sadece idari işleri yapan, adam alıp çıkaran, bordro yapan o eski rolünden sıyrılmış, CEO’nun ya da patronun stratejik ortağı, sağ kolu, en önemli destekçilerinden biri haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının temel süreçlerinin şirket stratejileri doğrultusunda oluşturulması ve şekillendirilmesi gerekmektedir.

Üçüncü adımda şirketin lokomotif departmanları olan pazarlama, satış, mali işler, satın alma ve üretim departmanları; dördüncü adımda ise bilgi teknolojileri, finans, kalite güvence ve Ar-Ge gibi şirketin destek birimleri kurgulanmalıdır. Beşinci adım, şirketin risk analizinin yapılmasıdır. Yazara göre, öncelikle bir çalışan ya da patron olarak yönettiğimiz şirketlerde kesinlikle üst yönetimin dâhil ve aktif olduğu bir kurumsal risk yönetimi ekibi kurulması için girişimde bulunmak en akıllıca yoldur. Ayrıca çalışanlarımızla yapacağımız çalışmalar yönetim olarak bizim gözümüzden kaçırdığımız her konuda fikir sahibi olmamıza olanak tanıyabilir. Altıncı adım, bütçe ve üst yönetim konularında yapılan çalışmalardır. Bütçe sadece finansın değil, tüm şirketin görevidir. Tüm departmanlar kendi bütçesini en gerçekçi şekilde yapmalıdır. Günümüz iş dünyasında stabil bütçeler yerine esnek bütçeler şirketin karar uygulama konusunda hızlı aksiyon almasını sağlar. Yedinci adım ise aile anayasasının hazırlanmasıdır. Her ne kadar birbirlerini tanıyan, yıllarca aynı kültür ve çevre içerisinde büyüyen ve hatta aynı kandan gelen kişiler tarafından işletilse de ne yazık ki aile şirketlerinin sadece yüzde 4’ü ailenin üçüncü nesline kadar faaliyetini sürdürebilmiştir. Yazara göre, aile şirketlerinin geleceklerini taht oyunlarından, çıkar kavgalarından ve profesyonel olmayan yönetim biçimlerinin zararlarından korumanın yolu aile anayasasıdır.

7 ADIMDA HAYALİMDEKİ ŞİRKET, Altay Ayhan, Aura Kitap, 188s.

Etiketler