13 °C

‘Göçmenler kalıcı hale geliyor’

Türkiye’ye gerçekleşen göçün hızla etkisinin azaldığına işaret eden 'OECD göç raporu' göçmenlerin önemli bir kısmının savaş sonrası geri dönmeyeceğine dikkat çekti.

‘Göçmenler kalıcı hale geliyor’

MEHMET KAYA

ANKARA - OECD tarafından yayınlanan göç raporunda, yasal ve yasal olmayan göçün hızlandığı ve ülkelerin bu sorunla baş etmek için uyum çabalarını artırması gerektiği belirtildi. Temel olarak göçmenlerin büyük kısmının kalıcı hale geldiğine işaret edilen raporda, Irak ve Suriye savaşlarının ardından Türkiye’ye yönelik başlayan hızlı göçün de etkisinin azalmakla birlikte devam ettiği ifade edildi.

OECD’nin ‘Uluslararası Göç Görünümü 2017’ raporuna göre, Türkiye’ye iltica başvurularında yüzde 42 azalma görüldü. Rapor, temel olarak göçmenlerin büyük bir kısmının kalıcı hale geldiğine işaret ederek ülkeleri her alanda uyum programları uygulamaya çağırdı.

Rapor, Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi istikrarsız ve savaş olan bölgelerden başlayan göç dalgasında azalma gözlense de hala yüksek sayıda devam ettiğine işaret ediyor. OECD ülkelerine 2015 yılında 4.7 milyon kişi, 2016’da ise 5 milyon kişi göçmen olarak girdi. Raporda, bu kişilerin büyük kısmının savaşlardan kaçan kişiler olmasına karşılık, daha sonra kendi ülkeleri istikrara kavuşsa da önemli bir kısmının geri dönmeyeceğine işaret edildi. Raporda, ülkelerine dönünceye kadar kalacak kişilere yönelik olanlar dahil, her ülkenin kendi iç uygulama ve mevzuatını bu kişilerin uyumuna yönelik değiştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Çalışmada, ülkelerin bu kişilere daha fazla mali kaynak ayırarak başta eğitim olmak üzere geleceklerine yönelik katkı vermesi, barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği belirtildi.

İltica başvurusu azaldı

Rapora göre 2016’da en fazla iltica başvurusu 722 bin kişi ile Almanya’ya yapılırken, bu ülkeyi 261 bin kişi ile ABD ve 122 bin kişi ile İtalya takip etti. Türkiye’ye ise iltica başvuruları 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 42 azalarak 78 bin kişi oldu. Türkiye’ye yönelik iltica başvurularındaki azalış, başta Suriye olmak üzere Irak ve diğer ülkelerdeki ana göç dalgasının etkisinin hafiflemesi olarak değerlendirildi. 2015 yılında Türkiye’ye 133 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. Türkiye’ye en fazla başvuru gelen ülkeler sırasıyla Afganistan, Irak ve İran oldu.

İnsani kriz devam ediyor

Göç ve mültecilikle ilgili OECD ülkelerinin insani krizinin devam ettiği belirtildiğinin raporda, ülkeler göçmen ve mültecilerin yerleşmesine izin vermeye ve iş piyasasına, topluma uyum sağlamasına izin vermeye çağırıldı. OECD raporuna göre 2016’da 1.5 milyon kişi üye ülkelere ‘sığınmacı’ olarak başvurdu. Bu kişiler herhangi bir şekilde ülkeye girip hukuki olarak mülteci vb. yollarla kalmak isteyen ancak hukuki durumu netleşmeyen kişiler anlamına geliyor. Rapora göre sığınmacı sayısında azalış başladı. Avrupa sahillerinden girişlerin zirve yaptığı 2015 yılının ilk altı ayında 850 bin kişiyken, 2017 ilk altı ayında 85 bin kişiye geriledi.

Rapor, göçmenlerin ülkelere yönelik yarattığı risklerin yanında ciddi faydalar da sağladığını hatırlatarak, ülkeleri bu faydalara odaklanmaya çağırdı. Çalışmaya göre ivedi olarak ülkeler politikalarına gözden geçirmeli ve ikamet izni alan 1.6 milyondan fazla aile göçmenin entegrasyonu için çalışmalı. Aileler geçici işlerden başlayarak istihdam piyasasına eklenmeli.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.