İslami finans 3 trilyon dolara gidiyor!

2007 krizinden sonra üçe katlararak 2014 sonu itibariyle 2 trilyon dolara ulaşan İslami varlıkların 2018’e kadar yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Evrim KÜÇÜK

DIŞ HABERLER - 2014 sonu itibariyle Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) İslami finans varlıklarında en büyük paya sahip bölge. KİK ülkeleri, dünyadaki İslami finansal aktifl erin yüzde 38’ini temsil ediyor. Bu bölgeyi yüzde 35’lik payla KİK hariç Ortadoğu, Kuzey Afrika (MENA) ve yüzde 22 ile Asya takip ediyor.

yazar_yazi.png

 

Bu konularda ilginizi çekebilir